Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

MIRRI SR: Nové školiace stredisko nám výrazne pomôže pripraviť do praxe expertov na kybernetickú bezpečnosť

Vďaka eurofondom vznikne na Slovensku nové výcvikové a školiace stredisko v oblasti kyber hrozieb. Jeho cieľom je vytvoriť možnosť na celoplošné vzdelávanie zamestnancov štátnej a verejnej správy a zároveň profesionálny priestor na školenie kyber expertov. Počas dvanásť mesiacov by malo centrum vyškoliť takmer 11 000 zamestnancov v troch úrovniach odbornosti. Vyzvanie na národný projekt „Výcvikové a školiace stredisko pre bezpečnosť prevádzky a správy IT pre sektor VS“ vo výške 3,3 milióna eur zverejnilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Intenzita kybernetických útokov na Slovensku aj vo svete rastie. V roku 2021 vládna jednotka CSIRT zachytila 850 bezpečnostných incidentov. Medzi najčastejšie útoky s výrazne rastúcou krivkou patria phishingy a zraniteľnosti systémov a zariadení. Počet phishingových útokov vzrástol v porovnaní s 5-ročným priemerom z 32% na 54% a zneužitie slabých miest informačných technológií (zraniteľnosti) z 9% až na 17%.  Rovnaký trend popisuje aj Agentúra Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA) vo svojej štúdii z októbra 2021. ENISA zostavila štúdiu Top 15 hrozieb na svete, medzi ktoré zaraďuje útoky ako malware, webové útoky, phishingové útoky, krádež identity, porušenie údajov, a mnohé ďalšie. Počas rokov 2020 a 2021 bol ako najvyššia hrozba uvedený ransomware a najčastejšou témou phishingových útokov bola téma covid-19.

Mnohé z útokov dokážu odhaliť aj samotní užívatelia, pokiaľ majú potrebné znalosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Medzi také určite patria phishingové útoky, či rizikové makrá v kancelárskom office balíku. Rastúca intenzita a vážnosť kybernetických útokov si vyžadujú neustále vzdelávanie zamestnancov štátnej a verejnej správy aj v oblasti kyber bezpečnosti.

Cieľom národného projektu je vytvoriť priestor a nastaviť pravidlá na vzdelávanie v oblasti kybernetickej bezpečnosti tak, aby inštitúcie štátnej a verejnej správy vedeli efektívne predchádzať kybernetickým incidentom, identifikovať ich a vhodne na ne aj reagovať.

Bránami výcvikového a školiaceho strediska by malo za 12 mesiacov prejsť takmer 11 000 zamestnancov štátnej a verejnej správy  v troch úrovniach odbornosti. Pre bežných zamestnancov štátnej a verejnej správy bude určený centralizovaný e-learningový portál. Ten bude obsahovať školiace vzdelávacie sady tém a otázok na spoznanie problematiky a zvýšenie orientácie v téme. Pre pracovníkov oddelení IT a kybernetickej bezpečnosti budú určené samostatné školenia. Tie budú reflektovať aktuálne trendy v kybernetických hrozbách tak, aby zamestnanci vedeli adekvátne reagovať na vzniknuté hrozby. Moderné priestory výcvikového strediska budú využívať kyber experti na zvyšovanie svojich profesionálnych znalostí a skúseností.

Národný projekt „Výcvikové a školiace stredisko pre bezpečnosť prevádzky a správy IT pre sektor VSs dobou realizácie 12 mesiacov je realizovaný v rámci prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, špecifický cieľ 7.9: Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti. Celkové náklady na projekt predstavujú sumu 3 346 404,00 EUR.

Vyzvanie na uvedený národný projekt je zverejnené na webových stránkach www.mirri.gov.skwww.partnerskadohoda.gov.sk. Uzávierka vyzvania je 31.5.2022.

Viac informácií: https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/vyzvania-a-vyzvy/vyzvanie-c-opii-2022-7-59/