Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Štátna správa a samospráva môžu požiadať o pridelenie konzultanta na prípravu kvalitnejších eurofondových projektov

Subjekty štátnej a verejnej správy, ktoré chcú čerpať eurofondy na svoje IT projekty, ale nemajú odborníkov na ich prípravu, môžu požiadať Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR o pridelenie odborného konzultanta. Tí budú pomáhať pri príprave projektov vyhlásených v rámci prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Inštitúcie štátnej a verejnej správy, ale aj samosprávy môžu o IT konzultanta požiadať na adrese konzultanti.PO7@mirri.gov.sk.

Inštitúcia musí v požiadavke uviesť tieto minimálne informácie:

  • názov inštitúcie,
  • názov dopytovo-orientovanej výzvy/ vyzvania národného projektu, do ktorej/ktorého sa plánuje prihlásiť,
  • popis a odôvodnenie požiadavky na prípravu podkladov na projekt,
  • vyjadrenie, že inštitúcia je schopná dodržať harmonogram realizácie projektu,
  • zároveň musí mať zaevidovaný projekt v systéme MetaIS.

Poradenstvo môžu využiť tie rezorty a inštitúcie, ktoré potrebujú vypomôcť s prípravou a spracovaním dokumentácie potrebnej k žiadosti o eurofondové projekty. A zároveň sa chcú zapojiť do aktuálne otvorených dopytovo-orientovaných výziev alebo vyzvaní národných projektov z prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

MIRRI chce týmto krokom pomôcť inštitúciám štátnej a verejnej správy, ako aj samosprávam, aby v čo najväčšej miere využívali eurofondy a do hodnotenia prichádzali čo najkvalitnejšie projekty.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie spustilo vo februári tohto roka dopytovú výzvu na získanie IT odborných konzultantov. Touto formou sa podarilo získať  odborníkov, ktorí budú pomáhať spracovávať nevyhnutnú dokumentáciu potrebnú k žiadostiam o eurofondové IT projekty, ako napríklad projektový zámer, prístup k projektu, TCO/CBA analýzu a pod.

Zoznam aktuálne otvorených dopytovo-orientovaných výziev a vyzvaní nájdete: www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/