Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Moderné technológie pre kraje podporíme 35 miliónmi eur z eurofondov

Financie pôjdu na verejnú dopravu, inteligentné parkovanie, monitorovanie ovzdušia aj wifi

Moderné technológie pre lepšie služby v regiónoch. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyčlenilo 35 miliónov eur z eurofondov na modernizáciu integrovaných systémov verejnej hromadnej dopravy, na zvýšenie kvality parkovania, kamerové systémy, na monitorovanie  kvality ovzdušia i mostov, ako aj na budovanie wifi pripojení. Dopytová výzva z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra je určená pre krajské mestá a vyššie územné celky.

„Všetky slovenské regióny si zaslúžia, aby ich obyvatelia mali k dispozícií riešenia a výhody, ktoré ponúkajú moderné technológie. Či už ide o bezplatný wifi prístup na verejných priestranstvách, nabíjacie stanice pre elektromobily alebo inteligentné kamerové systémy, takéto riešenia skvalitnia služby pre občanov. Na zavádzanie moderných technológií pre kraje teraz smeruje podpora 35 miliónov eur,“ povedala vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová.

V rámci dopytovo-orientovanej výzvy „Moderné technológie II“ je možné na jeden projekt získať financie od 350 000 do 4 miliónov eur. Smerovaná je priamo na projekty do krajských miest a vyšších územných celkov s výnimkou mesta Bratislavy a Bratislavského samosprávneho kraja.

Z výzvy je možné podporiť projekty zamerané na:

Budovanie inteligentných miest a regiónov

Ide o rôzne informačné systémy, aplikácie, web stránky, senzory na diagnostiku mostov, zvýšenie kvality parkovania, budovanie nabíjacích staníc, kamerové systémy, modernizáciu integrovaného dopravného systému verejnej hromadnej dopravy, a pod.

Na zlepšenie dostupnosti otvorených dát vo verejnej správe

Ide o analýzu možných otvorených dát a ich kvality, zautomatizovanie ich zberu, zdieľania, či integráciu a ich následné uverejnenie. Môžu mať podobu rôznych aplikácií aj informačných systémov.

Projekty však môžu byť zamerané aj na doplnkové aktivity ako sú budovanie prístupových bodov na bezplatné wifi na verejných priestranstvách, alebo nákup a využívanie inteligentných zariadení na podporu rozvoja telemedicíny (inteligentné náramky na sledovanie životných funkcií, pulzné oximetre a pod.)

„Naším zámerom je umožniť občanom prístup k benefitom, ktoré prinášajú moderné technológie, nasmerovať do regiónov inovácie a podporiť pracovné miesta s vyššou pridanou hodnotou. Na to plánujeme využívať nielen súčasné eurofondové zdroje, ale tiež nové eurofondy, o ktorých práve rokujeme s Európskou komisiou,“  uviedla vicepremiérka Remišová.

Výzva „Moderné technológie II“ nadväzuje na predchádzajúce výzvy „Moderné technológie“ a „Wifi pre teba“ v alokácii 30 miliónov eur, ktoré boli rovnako zamerané na budovanie bezplatných wifi pripojení v mestách a obciach, a na zavádzanie smart riešení, open source riešení či chat botov. Projekty podporené z týchto výziev už realizujú veľké mestá ako Košice, Banská Bystrica, Žilina, ale aj menšie ako Galanta, Brezno, Kežmarok, Ružomberok, či Tvrdošín. Podpora z výzvy Moderné technológie je smerovaná celkovo do 35 miest, a z Wifi pre teba do viac ako 500 miest a obcí na Slovensku.

Žiadosť o podporu je možné zaslať do 28. februára 2022, teda do uzatvorenia I. hodnotiaceho kola výzvy.

Viac informácií nájdete: https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/vyzvania-a-vyzvy/vyzva-c-opii-2021-7-17-dop-moderne-technologie-ii/