Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Michal Kaliňák: Pripravovaná Mapa verejných investícií identifikuje jednotlivé potreby a ponúkne adresnú pomoc

Programové vyhlásenie vlády je schválené a môže sa začať s budovaním silných regiónov. Včera sa uskutočnilo prvé pracovné rokovanie pre budovanie silnejších a ekonomicky stabilnejších regiónov na pôde Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR so zástupcami ostatných rezortov, ktoré viedol štátny tajomník MIRRI SR Michal Kaliňák.

MIRRI SR pripravuje v spolupráci s partnermi z iných rezortov Mapu verejných investícií, vďaka ktorej sa identifikujú investičné potreby a priority v jednotlivých regiónoch. Mapa zároveň pomôže obciam, mestám a regiónom lepšie sa zorientovať v čerpaní prostriedkov vo forme dotácií, eurofondov alebo z Plánu obnovy. „Témou nášho prvého stretnutia bola pripravovaná Mapa verejných investícií. Jedným z bodov stretnutia bol cieľ dať všetkým samosprávam na jednej webstránke detailný prehľad informácií kde, kedy a akým spôsobom získajú informácie k tomu, o aké eurofondy či dotácie môžu mestá a obce žiadať ,“ vysvetlil štátny tajomník pre regionálny rozvoj MIRRI SR Kaliňák. Ide o prvú časť mapy verejných investícií, ktorá je nazvaná Mapa možností.

Postupne sa mapa bude rozširovať. Ďalšou jej časťou bude Mapa príležitostí. „Chceme zoradiť všetky samosprávy tak, aby bolo jasné, ktorá samospráva potrebuje na čo peniaze – ktorá potrebuje dobudovať vodovody, ktorá potrebuje vybudovať kanalizácie, v ktorých miestach chýbajú kanalizácie, či kde je biele miesto nepokryté internetom a pod.,“ dodal Kaliňák.

Pri budovaní silných a fungujúcich regiónov sa musí budovať dôvera medzi inštitúciami a samosprávami.  „Rozvoj regiónov má byť prehľadný, transparentný. Každý región, každý kút Slovenska má byť dôstojnou adresou pre spokojný život občanov,“ uzavrel Kaliňák.