Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Štátny tajomník Michal Kaliňák pred pracovnou cestou v Prahe: Pri lepšom nastavení regionálneho rozvoja nám pomôže výmena skúseností s Českom

Štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) Michal Kaliňák dnes odcestoval na pracovnú cestu do Prahy. Cieľom dvojdňových rokovaní bude napríklad optimálne nastavenie pripravovaných Centier zdieľaných služieb, zriadenie Mapy verejných investícií, konzultácie k riešeniam na zabezpečenie prístupu obyvateľov vidieka k potravinám, ale aj agenda Smart či podpora rozvoja pohraničia. Preto okrem rokovaní na Ministerstve pre miestny rozvoj ČR a v parlamente navštívi aj spoločnosť prevádzkujúcu kamerový systém Prahy. Rokovať bude tiež so Zväzom miest a obcí Českej republiky.   

„Mnohé problémy, na ktoré nastavujeme riešenia, sú súčasťou života v Čechách. Preto musíme aktívne komunikovať a porovnávať nielen príčiny vzniku problémov, ale aj navrhované optimálne riešenia. Máme mimoriadne dobrú cezhraničnú spoluprácu, kde je potrebné v novom období zacieliť podporu na čo najlepšie projektové aktivity. Verím, že tieto prvé rokovania vytvoria platformu na permanentnú diskusiu, ktorá je podľa môjho názoru základom zodpovedných rozhodnutí,” povedal Michal Kaliňák, štátny tajomník MIRRI SR.

Prioritou MIRRI SR je princíp, podľa ktorého prijímaným rozhodnutiam musí predchádzať diskusia v regiónoch. Pri lepšom nastavovaní regionálneho rozvoja a napĺňaní nášho cieľa – aby ľudia na Slovensku mali kvalitný život, dobrú prácu a moderné fungujúce služby, nám môže pomôcť aj výmena skúseností s Českom.

Preto témami rokovaní štátneho tajomníka Michala Kaliňáka s námestníkom ministra pre miestny rozvoj ČR Radimom Sršňom v Prahe bude práve rozvoj regiónov – hlavne prihraničných, ktoré sú vstupnou bránou do našej krajiny, nové nastavenie regionálnych centier MIRRI SR či Mapa verejných investícií. Inšpiráciou pri rozbiehaní projektu Smart samospráv bude návšteva spoločnosti Operátor ICT.