Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Štátny tajomník Michal Kaliňák: Rokovania s našimi českými partnermi sú pre nás inšpiráciou pri zvyšovaní kvality života ľudí v regiónoch

Dvojdňové rokovania štátneho tajomníka Michala Kaliňáka v Prahe sa týkali mimoriadne dôležitých tém, ktoré odrážajú Programové vyhlásenie vlády SR aj agendu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR). Diskutovalo sa nielen o rozsahu problémov, ale hľadali sa aj alternatívne riešenia, ktoré sa týkali potravinových púští, rekonštrukcie Regionálnych centier MIRRI SR či Smart agendy.  

„Rokovania s našimi českými susedmi sú pre nás inšpiráciou a užitočným zdrojom informácií. Česko má bohaté skúsenosti s regionálnym rozvojom a množstvo úspešných projektov, ktoré nám poskytnú cenné poznatky pre náš vlastný rozvoj. Počas uplynulých dvoch dní sme s našimi českými partnermi prediskutovali viacero dôležitých tém, od cezhraničnej spolupráce, alternatívneho financovania regionálneho rozvoja, až po fungovanie medzivládnej česko-slovenskej komisie. Rovnako sme komunikovali o tom, akým spôsobom nastaviť agendu Smart pre bezpečnú samosprávu, s ktorou prichádzame aj na radu vlády pre prevenciu kriminality,“ povedal štátny tajomník MIRRI SR Michal Kaliňák.

Štátny tajomník v Prahe navštívil Ministerstvo pre miestny rozvoj ČR, kde rokoval s námestníkom ministra pre miestny rozvoj Radimom Sršňom. Súčasťou dvojdňových rokovaní bola aj návšteva spoločnosti Operátor ICT (OICT), ktorú zriadilo hlavné mesto Praha pre oblasť agendy Smart a hlavne spracovanie a vyhodnocovanie týchto dát. Spoločnosť OICT na stretnutí predstavila svoje najúspešnejšie smart projekty, dátovú platformu hlavného mesta Prahy aj možnú spoluprácu či transfer poznatkov a príkladov dobrej praxe.

„Ako veľmi prínosné hodnotím aj stretnutie na úrovni 1. podpredsedníčky českého parlamentu, ktorého témou bola najmä digitalizácia. Vypočuli sme si české riešenie mapovania obecnej infraštruktúry, ktoré je veľmi užitočné pre celú krajinu, ale aj jednotlivé kraje. Lepšie sa tak vypisujú dotácie pre rozvoj regiónov. Riešili sme spolu však aj prípravu a tvorbu legislatívy, ktorá má zásadný dopad na slovenské samosprávy. Opäť som zdôrazňoval náš prístup – že žiadne rozhodnutia nebudeme prijímať bez diskusie s nimi. Aj preto sme mali tiež rokovania na úrovni dvoch najväčších reprezentatívnych organizácií miest a obcí v Česku,“ uviedol Michal Kaliňák.

„Verím, že všetko, čo počas uplynulých dvoch dní zaznelo, neostane iba v rokovacích miestnostiach, ale stane sa súčasťou riešení a rozhodnutí, ktoré nám pomôžu zvýšiť kvalitu života ľudí v regiónoch. S Českom máme dobre rozbehnutú spoluprácu a ďalšie spoločné stretnutia máme naplánované už na jar tohto roka,“ uzavrel štátny tajomník Kaliňák.