Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Vicepremiérka Remišová počas návštevy Medzilaboriec: Zaostávajúce regióny musia cítiť zvýšenú podporu zo strany štátu

Zaostávajúce regióny potrebujú silnejšiu a adresnejšiu podporu. Na rokovaní so starostami obcí z okresu Medzilaborce to uviedla ministerka investícií a regionálneho rozvoja Veronika Remišová, ktorá tiež slávnostne otvorila Deň Rusínov Slovenska.

„Je dôležité, aby politici chodili do všetkých regiónov Slovenska, najmä však tých, ktoré majú najväčšie problémy. Teraz, v čase pandémie, ktorej dôsledky doľahli na ľudí v týchto regiónoch ťažšie ako inde, potrebujú cítiť silnejšiu podporu. Okres Medzilaborce má jednu z najväčších mier nezamestnanosti na Slovensku, v decembri dosiahla vyše 13 percent. Ľuďom, ktorí tu žijú, musíme pomôcť a prinášať riešenia, ktoré im prinesú lepšie platenú prácu a vyššiu kvalitu života,” zdôraznila vicepremiérka Remišová počas návštevy regiónu na východe krajiny.

Jedným z nástrojov pomoci je systém podpory najmenej rozvinutých okresoch na základe Akčného plánu, ktorý bol vypracovaný v úzkej spolupráci štátu s miestnymi samosprávami, mimovládnymi organizáciami a podnikateľskými subjektmi, vrátane poľnohospodárov, zástupcami škôl a za pomoci Stredoeurópskej agentúry pre rozvojové projekty. Hlavným cieľom Akčného plánu je znížiť mieru nezamestnanosti v okrese Medzilaborce podporou vytvorenia 377 pracovných miest do roku 2022 a to nasmerovaním aktivít do nasledovných hlavných oblastí:

– Ekonomika a podpora miestnych malých a stredných podnikov s cieľom tvorby dlhodobo udržateľných pracovných miest

– Vzdelávanie a kultúra

– Sociálne a zdravotnícke služby a kvalita životného prostredia

Doposiaľ bolo v okrese Medzilaborce podporených 16 projektov, na realizáciu ktorých bol poskytnutý regionálny príspevok vyše milión eur.

„Silným nástrojom pomoci pre okres Medzilaborce a ďalšie zaostávajúce regióny sú eurofondy. Doteraz sa v okrese Medzilaborce z eurofondov realizovalo alebo realizuje spolu až 84 projektov v hodnote 65 miliónov eur. Pomáhame ľudom, aby mali kvalitné cesty, verejnú dopravu, lepší prístup k vzdelaniu, k zdravotnej a sociálnej starostlivosti…,” vymenovala ministerka. „Z regionálneho programu IROP, ktorý spravuje naše ministerstvo, pripravujeme napríklad podporu zvyšovania kvality odborného vzdelávania na SOŠ Andyho Warhola ako aj na miestnych základných školách.”

Ministerka Remišová oznámila, že aj okresu Medzilaborce sa v tomto roku bude týkať hneď niekoľko nových výziev z programu IROP. “Vyhlásená je výzva na budovanie verejnej zelene a podporu riešení zmierňujúcich dopad klimatickej zmeny. Ďalej podporíme komunitné riešenia pre sociálnu ochranu detí, materské školy, cyklodopravu, praktické vyučovanie na stredných školách.”

Vicepremiérka Remišová v meste navštívila tiež Múzeum moderného umenia Andyho Warhola. „Je to poklad tohto regiónu. Múzeum, v ktorom vystavujú desiatky diel svetoznámeho umelca, ktorý mal rodové korene práve tu, priláka ročne tisícky turistov zo Slovenska aj zo zahraničia, čo má nezanedbateľný efekt pre miestnu ekonomiku,” povedala.

Na otvorení Dňa Rusínov Slovenska vyzvala miestnych aktérov, aby neváhali využiť všetky možnosti, ktoré majú, aby svoj región posunuli vpred. „Ak pripravíte dobré projekty, budú podporené. Investujte do rozvoja svojho regiónu, aby jeho výnimočnosť udržiavala doma Vaše deti, aby nemuseli utekať za prácou, za kultúrou, za iným životom. Financií budeme mať z Plánu obnovy aj eurofondov dostatok. Preto Vás pozývam k aktivite. Pripravte so svojimi starostami, poslancami v zastupiteľstvách, organizáciami dobré inovatívne projekty a vláda ich podporí. Pretože úlohou každej zodpovednej vlády je posilňovať identitu regiónov a identitu menšín. A ľuďom dať perspektívu a európsku kvalitu života, ktorú si zaslúžia,” dodala vicepremiérka Remišová.