Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Podporujeme amatérsky šport v regiónoch: 12 miliónov eur ide na multifunkčné haly

Pomáhame športu v regiónoch. Z najnovšej výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie budú môcť obce a mestá vybudovať pre deti a mládež nové multifunkčné športové haly, vďaka ktorým im vytvoria vhodné podmienky na športové aktivity. Z výzvy v oblasti podpory regionálneho rozvoja je na to vyčlenených 12 miliónov eur.

„Výskumy ukazujú, že až dve tretiny školopovinných detí trávia denne viac ako štyri hodiny voľného času na počítačoch, zábavou s mobilmi alebo sledovaním televízie. Situáciu ešte zhoršila pandémia, pre ktorú prišli tisíce aktívnych detí o možnosť športovať, či chodiť na krúžky. Mnohé sa ani po uvoľnení opatrení k svojim predchádzajúcim aktivitám už viac nevrátili. Preto chceme vrátiť šport do regiónov a pomôcť mládeži, aby mohla tráviť svoj voľný čas aktívnym pohybom. Sumou 12 miliónov eur podporíme budovanie multifunkčných športových hál, ktoré budú slúžiť na rozvoj amatérskeho športu a pre športové, detské a mládežnícke kluby pôsobiace v nižších ligách v regiónoch,“ vyhlásila vicepremiérka a ministerka regionálneho rozvoja Veronika Remišová.

Konferencia, ktorú zorganizovalo Národné športové centrum v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, ako problémové oblasti vyhodnotila pokles pohybovo aktívnej populácie, pokles úrovne pohybovej výkonnosti a pohybovej gramotnosti u detí a mládeže, neefektívnu prácu s talentovanou mládežou a klesajúci počet úspešných športovcov na medzinárodnej úrovni. „Práve multifunkčné športové haly, kde by našli zázemie naraz viaceré športy, môžu byť veľkým prínosom pre rozvoj slovenského športu a fyzického zdravia mladej generácie,“ myslí si ministerka Remišová.

Výzva má motivovať k tvorbe spolupráce medzi školami, samosprávou a podnikateľmi, ktorej výsledkom má byť vízia práce s deťmi a mládežou už na základnej škole. Športové aktivity pomôžu deťom a mládeži zvýšiť telesnú zdatnosť, zabezpečiť zdravý životný štýl a v neposlednom rade prispejú k zlepšeniu mentálneho zdravia a duševnej pohody.

Zásady využitia multifunkčnej haly:  

  • Multifunkčná hala nesmie priamo súťažiť s inou športovou halou rovnakého typu a musí k nej byť umožnený bezodplatný prístup verejnosti
  • Výlučným používateľom multifunkčnej haly nesmie byť profesionálny športový klub
  • Projekt umožní pravidelné a udržateľné využívanie tejto infraštruktúry zo strany amatérskych športových klubov a škôl v danej lokalite
  • Projekt umožní pravidelné a udržateľné využívanie zo strany detí, mládeže, organizovaných aj neorganizovaných športovcov a širokej verejnosti

Minimálna výška dotácie na jeden projekt nie je stanovená. Maximálne však môže dosiahnuť 1,2 milióna eur, pričom miera spolufinancovania zo strany príjemcu je 10 %. Žiadosti o dotáciu musia záujemcovia predložiť do konca júna roka 2022.

Výzva – multifunkčné športové haly

 

Ilustračné foto TASR