Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Pomáhame zvyšovať prístupnosť webových sídel: Tento rok sme vyškolili už viac ako 550 ľudí

Členské štáty Európskej únie musia zabezpečiť, aby boli webové sídla a mobilné aplikácie subjektov verejného sektora „prístupnejšie“ najmä pre osoby so zdravotným postihnutím, ako aj pre seniorov bez digitálnych skúseností. Prístupnosť webu alebo bezbariérovosť v zmysle zákona zabezpečuje, aby slabozrakí, nevidiaci, sluchovo, motoricky či inak hendikepovaní ľudia mohli získavať informácie z online zdrojov.

Na Slovensku má prístupnosť webových sídel na starosti MIRRI SR. Sekcia informačných technológií verejnej správy v spolupráci so sekciou kybernetickej bezpečnosti pod vedením generálneho riaditeľa sekcie Ervína Šimka aj takýmito aktivitami, ako sú školenia, zvyšuje povedomie o webovej prístupnosti za účelom zabezpečenia realizácie práva na prístup k informáciám prostredníctvom prístupného digitálneho obsahu pre znevýhodnené osoby. Podľa štatistík je v SR oficiálne vedených ako zdravotne postihnutých viac ako 337 000 obyvateľov a vyše 932 000 obyvateľov má nad 65 rokov.

Slovensko pracuje na optimalizovaní webových stránok verejnej správy tak, aby rešpektovali používateľa, jeho zdravotnú spôsobilosť, vedomosti, skúsenosti, ale aj technické vybavenie. Cieľom je, aby webové stránky  verejnej správy pri používaní nekládli zásadné, resp. žiadne prekážky a aby webové sídla mohli z pohľadu obsahu, služieb a funkcií používať rovnako zdravé osoby, ako aj akokoľvek znevýhodnené osoby bez ohľadu na vek.

Siedmu vzdelávaciu aktivitu MIRRI SR otvorili generálny riaditeľ sekcie informačných technológií  verejnej správy Martin Déneši v spolupráci s riaditeľkou odboru legislatívy, kontroly, správnych konaní a štandardov ITVS Natašou Brabcovou.  Školenie viedla Monika Miazdrová z oddelenia správnych konaní a štandardov ITVS.