Cieľom tohto dotazníka je zistiť potreby a názory ľudí, ktorí využívajú webové stránky Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (ďalej len MIRRI).


  Ďakujeme vám za váš súhlas s účasťou v tomto prieskume, pomáhate nám zlepšovať túto webovú stránku. Vyplnenie tohto dotazníka vám zaberie len 3 minúty.


  Odpovede na všetky otázky sú dobrovoľné. Vaše odpovede v tomto prieskume sú anonymné.


  Navštevujete mirri.gov.sk zo súkromných alebo pracovných dôvodov?  Čo robíte vo svojej práci?


  Zostáva vám 200 znakov  Opíšte dôvod, prečo ste dnes navštívili stránku www.mirri.gov.sk.

  Neposkytujte žiadne osobné ani finančné údaje, napríklad rodné číslo alebo číslo kreditnej karty.


  Zostáva vám 200 znakov  Našli ste, čo ste hľadali?  Ako hodnotíte svoje skúsenosti s návštevou www.mirri.gov.sk?  Hľadali ste pred príchodom sem to, čo ste potrebovali, aj inde?


  Kde ste hľadali?


  Zostáva vám 200 znakov  Ak nám chcete zanechať odkaz, napíšte ho sem.

  Neposkytujte žiadne osobné ani finančné údaje, napríklad rodné číslo alebo číslo kreditnej karty.


  Zostáva vám 200 znakov


  Ďakujeme za vašu spätnú väzbu.

  Späť na www.mirri.gov.sk


  Ďakujeme za vašu spätnú väzbu.