Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Nové výzvy na podporu digitálnych projektov v objeme 108 miliónov eur z programu Digitálna Európa

Program Digitálna Európa je hlavný program Európskej únie pre rozsiahlu digitálnu transformáciu hospodárstva a spoločnosti. Je zameraný na podporu nasadzovania nových digitálnych technológií a služieb v praxi a posilnenie strategickej autonómie EÚ v rámci tzv. európskej digitálnej dekády do roku 2030.

V rámci aktuálneho pracovného programu na roky 2023 – 24 plánuje Európska komisia zverejniť dňa 4.júla 2024 ďalšiu vlnu výziev na predkladanie projektov v celkovom objeme vyše 108 mil. eur. Výzvy budú zamerané na podporu projektov v oblastiach:

  • Umelá inteligencia – lokálne digitálne dvojičky (20 mil. eur),
  • Špecializované vzdelávacie programy na pokročilé digitálne zručnosti (55 mil. eur),
  • Podpora pre nadnárodné projekty – najmä európske konzorciá digitálnych infraštruktúr (25 mil. eur) a
  • Európske observatóriá digitálnych médií (8 mil. eur).

Uzávierka prihlášok na predkladanie projektových návrhov je naplánovaná na 21.novembra 2024.

Stručný popis plánovaných výziev je k dispozícii na podstránke: Postup pre predkladanie žiadostí a projektov | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (gov.sk).

Výzvy sú vždy zverejňované na európskom portáli Funding&Tenders, kde záujemcovia nájdu aj podrobný online manuál na predkladanie projektových návrhov a helpdesk.

„Podľa údajov Európskej komisie, za prvé tri roky fungovania programu Digitálna Európa bolo z neho na Slovensku financovaných 29 digitálnych projektov v celkovej výške okolo 30 mil. eur. Tento úspech je obzvlášť pozoruhodný, pretože 62 % všetkých predložených projektov slovenskými žiadateľmi získalo finančný grant,“ uviedol štátny tajomník Ivančin. Aby záujemcovia uspeli v snahe získať granty na svoje digitálne projekty, odporúča sa vopred oboznámiť s detailne naplánovanými výzvami, ktoré sú vždy popísané vo zverejnených pracovných programoch Digitálnej Európy.

Národným kontaktným bodom na Slovensku je sekcia digitálnej agendy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Konzultácie pre záujemcov môžu byť poskytnuté na telefónnom čísle: +421 2 2092 8210 alebo prostredníctvom emailovej adresy: programdigital@mirri.gov.sk .