Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informatizácia

Postup pre predkladanie žiadostí a projektov

Stránky Európskej komisie pre oba priamo riadené programy s podrobnejšími informáciami:

Digitálna Európa na roky 2021-2027

Nástroj na prepájanie Európy – časť Digital na roky 2021-2027 .

 

Pre žiadateľov o podporu z priamo riadených programov EÚ je k dispozícii podrobný online sprievodca procesmi od prípravy a odoslania projektového návrhu až po predkladanie správ o vašom podporenom projekte:

https://webgate.ec.europa.eu/funding-tenders-opportunities/display/OM/Online+Manual (platí pre všetky programy na roky 2021-2027).

 

Výzvy na predkladanie projektových návrhov v rámci všetkých priamo riadených programov sa zverejňujú na Funding&Tenders portáli (je potrebné si vždy vyselektovať konkrétny program, prípadne typ výzvy: „otvorené“ ).

Presný link na výzvy v rámci programu Digitálna Európa na roky 2021-2027.

Presný link na výzvy v rámci programu Nástroj na prepájanie Európy – časť Digital na roky 2021-2027.

 

Národný kontaktný bod pre oba programy:

MIRRI SR, sekcia digitalizácie, tel.: +421 2 2092 8210, email: programdigital@mirri.gov.sk ; cefdigital@mirri.gov.sk .