Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Plánované výzvy na podporu digitálnych projektov v rámci programu Digitálna Európa na rok 2024

Program Digitálna Európa je hlavný program Európskej únie pre rozsiahlu digitálnu transformáciu hospodárstva a spoločnosti. Zameraný je na nasadzovanie nových digitálnych technológií a služieb v praxi a posilnenie strategickej autonómie EÚ v rámci tzv. európskej digitálnej dekády do 2030.

V rámci aktuálneho pracovného programu na r. 2023 – 24 plánuje Európska komisia zverejniť dňa 13.2.2024 tretiu vlnu výziev v celkovom objeme vyše 204 miliónov eur.

Podporené budú projekty v oblastiach: cloudovo-edgeová infraštruktúra (30 mil. eur), dátové priestory (74 mil. eur), umelá inteligencia (65,5 mil. eur), pokročilé digitálne zručnosti (8 mil. eur), blockchain (6 mil. eur), nasadzovanie verejných služieb a interoperabilita (21 mil. eur).

Uzávierka prihlášok na predkladanie projektových návrhov bude 29.5.2024.

Následne sa záujemcovia môžu tešiť na ďalšiu vlnu výziev, ktorá je naplánovaná na 4.7.2024, s termínom na predkladanie projektov 21.11.2024. Z celkového plánovaného rozpočtu 108 miliónov eur majú byť podporené projekty v oblastiach: umelá inteligencia (20 mil. eur), špecializované vzdelávacie programy na pokročilé digitálne zručnosti (55 mil. eur), európske konzorciá digitálnych infraštruktúr (25 mil. eur) a európske observatóriá digitálnych médií (8 mil. eur).

Stručný popis plánovaných výziev je k dispozícii na podstránke: Postup pre predkladanie žiadostí a projektov | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (gov.sk) .

Výzvy sú vždy zverejňované na európskom portáli Funding&Tenders, kde záujemcovia nájdu aj podrobný online manuál na predkladanie projektových návrhov a helpdesk.

Podľa údajov EK, za prvé dva roky fungovania programu Digitálna Európa, až 62% zo všetkých predložených projektov slovenskými žiadateľmi bolo úspešných a viedlo k získaniu finančného grantu.

Národným kontaktným bodom na Slovensku je sekcia digitálnej agendy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Konzultácie pre záujemcov môžu byť poskytnuté na telefónnom čísle: +421 2 2092 8210 alebo prostredníctvom e-mailovej adresy: programdigital@mirri.gov.sk.