Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Štátny tajomník Ivančin: Výzvy AI pre pracovnú silu sú príležitosť pre tých, ktorí sú pripravení

V Bratislave sa dnes uskutočnilo podujatie Slovak Digital Coalition Summit pod záštitou iniciatívy s národnou pôsobnosťou Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky (Digitálna koalícia), ktorá je v gescii Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Kľúčovou témou bola oblasť umelej inteligencie (AI) a ľudský kapitál.

Som veľmi rád, že sa vám môžem prihovoriť v období, kedy sme na prahu ďalšej veľkej technologickej revolúcie. AI, podobne ako internet, má potenciál zásadne zmeniť naše životy, pracovné postupy a dokonca aj spoločenské štruktúry. Už v 60. rokoch minulého storočia sa začala formovať myšlienka, ktorá navždy zmenila svet – internet. Nedávny výskum Kalifornskej univerzity v San Diegu nám ukázal, že GPT-4, najnovšia verzia jazykového modelu spoločnosti OpenAI, má pozoruhodnú schopnosť napodobňovať ľudský rozhovor. V skutočnosti účastníci výskumu nedokázali až v 54 % prípadov odlíšiť umelú inteligenciu od človeka. Slovensko v tejto oblasti nezaostáva a aj vďaka Digitálnej koalícii, ktorej poslaním je práve zlepšovať digitálne zručnosti a ktorá dnes vytvára priestor pre verejnú diskusiu o rozvoji zručností potrebných pre využitie príležitostí spojených s umelou inteligenciou,“ vyhlásil štátny tajomník Ivan Ivančin, ktorý spolu s predsedom Digitálnej koalície Máriom Lelovským podujatie otvorili.

Dôležitou súčasťou podujatia bolo aj oficiálne prijímanie nových členov Digitálnej koalície a podpis memoranda so 6 ďalšími významnými inštitúciami so zámerom zvládnuť dopady Industry 4.0 na ľudské zdroje – digitálnu transformáciu spoločnosti a zvyšovanie digitálnych zručností občanov na Slovensku.

Prioritou štátu je dnes profesionálne zvládnuť uplatňovanie Aktu o umelej inteligencii (AIA) a všetkých ostatných aktov Európskej únie relevantných pre AI, zmierniť riziká jeho dopadu na Slovensko a jeho trh a využiť príležitosti, ktoré AIA ponúka. Niektoré časti AIA  sa začnú priamo uplatňovať už 1. januára 2025. V júli 2025 by sme mali mať vnútroštátne definitívne určenú ucelenú architektúru nového typu slovenských verejných orgánov pre dohľad, využívanie a experimentovanie s AI, do júla 2026 by sme mali mať v prevádzke slovenský regulačný sandbox. Na vládu SR bude čoskoro predložený iniciatívny materiál MIRRI, ktorý nám pomôže identifikovať najvhodnejšie orgány a tímy pre nové úlohy verejného sektoru,“ prezradil štátny tajomník MIRRI počas panelovej diskusie.

V otázke etiky AI sme sa ako Slovensko posunuli od teoretických diskusií k praktickým a právne záväzným opatreniam. V EÚ, ako aj v mnohých ďalších krajinách, boli zavedené právne predpisy, ktoré integrujú kľúčové etické aspekty. Tieto pravidlá sa zaoberajú sledovaním a profilovaním osôb, spracovaním osobných údajov a elimináciou manipulatívnych techník, čím zabezpečujú ochranu práv a slobôd jednotlivcov v digitálnom veku,“ poznamenal Ivančin.