Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Hackathony mieria do regiónov – IT nadšenci budú vytvárať koncept „digitálneho dvojčaťa“ mesta Prešov

Šikovní a tvoriví IT nadšenci a odborníci so svojimi inovatívnymi riešeniami mieria do regiónov. Ďalší zo série hackathonov Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) v spolupráci s Campus Cowork pokračuje v  realizácii  hackathonov z Plánu obnovy a odolnosti SR – tentokrát v Prešove na tému „Digitálne dvojča mesta Prešov“.

Digitálne dvojčatá, teda presné digitálne kópie reálnych objektov, procesov či dokonca celých miest, sú dnes jedným z najhorúcejších trendov v rôznych odvetviach. Prostredníctvom najmodernejších technológií vrátane umelej inteligencie totiž dokážu vo virtuálnom svete simulovať skutočné udalosti a ich dopady – to všetko za zlomok času a nákladov. Mestá tak môžu svoje digitálne kópie využiť na lepšie plánovanie svojej činnosti a konkrétnych plánov, so všetkými ich výhodami aj rizikami.

„Hackathony vznikli na sekcii inovácií, ktorú som na MIRRI viedol tri roky. Sú to naše nápady, naše procesy a myšlienky, ktoré sa snažíme pretaviť do praxe. Prvé tri hackathony boli realizované v réžii nášho ministerstva  – nápady a témy vznikli priamo u nás na rezorte. Séria ďalších troch hackathonov, medzi ktoré patrí aj tento prešovský, vzniká u našich partnerov – u samosprávy. Som rád, že aj vďaka hackathonom vieme podať regiónom pomocnú ruku,“ vyhlásil minister investícií a informatizácie Peter Balík.

Hackeri budú mať za úlohu vytvoriť koncept digitálneho dvojčaťa tretieho najväčšieho mesta na Slovensku, ktorého cieľom je vo virtuálnom svete simulovať skutočné udalosti a ich dopady – to všetko za zlomok času a nákladov. „Mesto Prešov pri svojom fungovaní a rozhodovaní spracováva veľké množstvo dát, ktorých bude do budúcna pribúdať. Či už ide o merače energií alebo ovládanie verejného osvetlenia, všetky tieto veci sa dnes začínajú realizovať prostredníctvom smart technológií v rámci konceptov smart city. Práve digitálne dvojča je dôležitým nástrojom na to, aby sme mali ucelenú kontrolu na jednom mieste a vedeli riadiť a simulovať procesy v meste Prešov založené na reálnych dátach, vyzbieraných z územia celého mesta,“ vysvetlil primátor mesta Prešov František Oľha.

„Hackathony a obdobné podujatia i projekty sú skvelými príležitosťami zdieľať cenné poznatky, zapájať mladých ľudí do digitalizácie a inovácií,“ uviedol štátny tajomník MIRRI SR pre informatizáciu Martin Bezek. MIRRI SR vlani vyhlásilo z plánu obnovy výzvu na témy hackathonov, na základe ktorej boli spomedzi prihlásených žiadostí vybrané tri regionálne samosprávy, pre ktoré ministerstvo do konca tohto roka zorganizuje hackathony a poskytne im tiež financie  na realizáciu víťazných riešení.

Do druhého regionálny hackhatonu, ktorý sa koná dnes a zajtra v Prešove sa prihlásilo 15 tímov a približne 60 účastníkov. V novembri MIRRI SR zorganizuje v Trenčíne tretí regionálny hackathon, na ktorom budú IT tímy hľadať inovatívne riešenia pre Systém riadenia investičných projektov.

MIRRI SR zorganizovalo z plánu obnovy v spolupráci s Campus Cowork už štyri hackhatony. V rámci pilotného hackathonu Hacknime dezinformácie zvíťazil projekt vzdelávacej aplikácie na zvyšovanie mediálnej gramotnosti a podporu kritického myslenia mladých ľudí. V druhom hackathone Seniori v digitálnom svete vyhrala aplikácia, ktorá má seniorov motivovať, aby zlepšovali svoje digitálne zručnosti. Tretí hackathon Moje dáta priniesol víťazstvo projektu, ktorý má pomôcť občanom a podnikateľom efektívne spravovať a využívať dostupné údaje z verejnej správy v rámci integrácie do projektu Manažment osobných údajov. Štvrtý hackathon Hackni si vjazd do historického centra mesta vyhral tím, ktorí mal najlepšie riešenie na pomoc bratislavskému Starému Mestu pre regulovaný vjazd vozidiel do historického centra Bratislavy. Víťazné projekty z prvých dvoch hackathonov sú už v implementačnej fáze. Viac informácií na hacknime.to.