Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Prioritný zoznam vybraných 17 životných situácií

Verejná správa bude pre prioritné životné situácie postupne prinášať riešenia, ktoré už nevyžadujú od občana množstvo administratívnych úkonov pomocou niekoľkých rôznych elektronických služieb.

Naopak, občana intuitívne prevedú nevyhnutnou komunikáciou s úradmi. Občan tak už nebude vypĺňať pri riešení životnej situácie niekoľko nesúrodých formulárov, ale zadá minimálne množstvo údajov, ktoré sa spolu s údajmi, ktorými už verejná správa disponuje, použijú na komplexné vybavenie konkrétnej životnej situácie.

Poskytovanie digitálnych služieb nie je možné bez spolupráce s ďalšími súvisiacimi inštitúciami. Prvým míľnikom takej spolupráce bude prepojenie služieb na úrovni životnej situácie pomocou interaktívneho návodu. Súvisiace služby budú mať spoločný návod, v rámci ktorého budú logicky zoradené na ústrednom portáli  verejnej správy a na vlastných portáloch organizácií.

Riadiaci výbor pre Investíciu 1: Lepšie služby pre občanov a podnikateľov a pre Reformu 1: Budovanie eGovernment riešení prioritných životných situácií, Komponent 17 Digitálne Slovensko Plánu obnovy a odolnosti SR schvaľuje Prioritný zoznam vybraných 17 životných situácií (PDF, 1.1 MB). Tieto životné situácie budú súčasťou implementácie cieľa Investície 1: Lepšie služby pre občanov a podnikateľov.

V rámci Plánu obnovy a odolnosti bude MIRRI implementovať 16 životných situácií, cieľ Plánu obnovy a odolnosti SR. MIRRI však vyberá 17 ŽS z dôvodu mitigácie rizika naplnenia cieľa C175 v termíne Q2/2026.

Financované Európskou úniou

Plán obnovy