Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Štátny tajomník Kaliňák: Výjazdové rokovanie vlády bolo veľkým dňom pre regióny, opäť sa posunú dopredu

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR chce v regiónoch zriadiť centrá zdieľaných služieb s cieľom vytvoriť spoločné úrady v najmenej rozvinutých okresoch, ktoré by mali šetriť samosprávam peniaze. Zároveň bude intenzívne pracovať na legislatívnom procese, vďaka ktorému príde k zmenám v zákone o najmenej rozvinutých okresoch. Po výjazdovom rokovaní vlády v Rimavskej Sobote o tom informoval štátny tajomník MIRRI SR Michal Kaliňák, podľa ktorého vláda obidva zámery odobrila. Ocenil tiež, že kabinet schválil novelu z dielne ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ktorá upravuje bezodplatný prevod pozemkov štátu v správe Slovenského pozemkového fondu (SPF) na obce a vyššie územné celky.

„Dnes sme dostali zelenú, aby sme spolu s Ministerstvom vnútra SR do konca tohto roka vyhlásili dve výzvy, ktorými zriadime centrá zdieľaných služieb. Spoločné úradovne na úrovni najmenej rozvinutých okresov budú mať veľkú pridanú hodnotu preto, aby bol iba jeden úradník, teda jeden zamestnanec, ktorý robí účtovníctvo, mzdy, projektový manažment a podobne. Pre viacero obcí na úrovni okresu je toto obrovský krok, ktorý bude šetriť peniaze samosprávam,“ uviedol Kaliňák. Doplnil, že menej rozvinutým regiónom chce rezort pomáhať v koordinovanom rozvoji s väčším balíkom investícií.

Okrem toho MIRRI predstavilo aj návrh legislatívneho zámeru zákona o podpore prioritných okresov. „Tieto okresy už nebudú mať nálepku najmenej rozvinutých alebo najzaostalejších, ale stanú sa prioritnými,“ priblížil Kaliňák. Regióny by sa po novom mali určovať na základe  deviatich kritérií. Tie podľa Kaliňáka vytvoria reálny obraz o danom regióne a spôsobe pomoci jednotlivým okresom.

Štátny tajomník rezortu investícií ocenil tiež schválenie návrhu novely zákona o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. Norma upravuje bezodplatný prevod pozemkov štátu v správe Slovenského pozemkového fondu (SPF) na obce a vyššie územné celky. „Bez pozemkov nebude rozvoj. Ak má SPF pozemky, za ktoré samospráve neplatí daň, pozemky, ktoré nekosí a keď tam vznikne čierna skládka, tak ju neodstráni, asi nie je dobrý hospodár.  Mestá, obce a samosprávne kraje môžu vďaka novele získať na verejnoprospešnú stavbu bezodplatne pozemky v správe SPF. Keď budú mať pozemky, môžu sa rozvíjať. Ak budú mať prístup k týmto pozemkom, bude rýchlejšie čerpanie eurofondov, lepšie čerpanie plánu obnovy. Touto novelou dáme samosprávam opraty do rúk preto, aby mohli lepšie rozvíjať územie. Nebude sa to deliť na extravilán a intravilán, každý vie, ktorý pozemok v správe SPF je v jeho dedine alebo meste,“ priblížil štátny tajomník Kaliňák. Kabinet navrhol, aby novelu parlament prerokoval v skrátenom legislatívnom konaní.