Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Štátny tajomník Velič: Počúvame ľudí – novootvorené Regionálne centrum v Trnave pomôže regiónu pri čerpaní eurofondov a dotácií

Pokračujeme v otváraní siete Regionálnych centier, v ktorých žiadatelia nájdu podporu a poradenstvo pre nové eurofondy na jednom mieste. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR)  otvorilo Regionálne centrum v Trnave, v ktorom žiadatelia dostanú komplexný servis a poradenstvo v oblasti eurofondov či dotácií. Ministerstvo investícií oslovilo na spoluprácu ministerstvá životného prostredia a pôdohospodárstva, Úrad vlády SR a Úrad pre verejné obstarávanie, ktoré budú mať v centrách tiež svojich odborných pracovníkov. Prvé Regionálne centrum sme otvorili minulý týždeň v Nitre, celkovo ich v krajských mestách bude sedem.

„Často chodíme po Slovensku, do regiónov, a všade sme počúvali, ako je Bratislava odvšadiaľ veľmi ďaleko. Práve preto prichádzame s úplne novým konceptom a úrovňou služieb priamo do regiónov. V našich Regionálnych centrách budú odborníci z rôznych ministerstiev a úradov pomáhať a radiť žiadateľom, ako získať podporu z eurofondov alebo dotácií pre svoje projekty,“ povedal štátny tajomník MIRRI SR pre regionálny rozvoj Dušan Velič. Novootvorené Regionálne centrum sídli v Trnave na Zavarskej ulici 11/G. Po Nitre je to už druhé takéto poradenské centrum a v nasledujúcich týždňoch pribudnú Regionálne centrá aj v Košiciach, Prešove, Banskej Bystrici, Trenčíne a Žiline.

„Oslovili sme aj ďalšie ministerstvá a inštitúcie a som rád, že sa do nášho projektu zapojili. V trnavskom Regionálnom centre tak budú okrem odborníkov ministerstva investícií poskytovať poradenstvo aj odborníci z ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ministerstva životného prostredia, Úradu vlády SR, ktorý má na starosti Plán obnovy ako aj Úradu pre verejné obstarávanie,“ uviedol Velič. Pomoc žiadateľom bude v Trnave poskytovať 19 odborných pracovníkov – za MIRRI SR bude v trnavskom Regionálnom centre k dispozícii 8 zamestnancov.

Regionálne centrá sa stanú v novom programom období 2021 – 2027 hlavným kontaktným bodom pre všetky subjekty so záujmom o eurofondy, dotácie, sieťovanie, vytváranie partnerstiev a publicitu. Výsledkom spolupráce bude väčšia šanca na rýchlejšie a efektívnejšie čerpanie prostriedkov z eurofondov i ďalších zdrojov.

„V prvom rade chceme vytvoriť lepšie podmienky pre riešenie problémov, ktoré ľudí v regiónoch trápia. Sieť Regionálnych centier pomôže priniesť do regiónov užitočné projekty, ktoré podporia lepší život ľudí, nové pracovné príležitosti s vyššou pridanou hodnotou, inovácie, rozvoj miestnej ekonomiky, cestovného ruchu a služieb,“ dodal Velič.

Prehľad eurofondov a dotácií, ktoré spadajú pod MIRRI SR a išli na podporu Trnavského kraja:

Z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) išlo doteraz v dobiehajúcom programovom období 2014 – 2020 do Trnavského kraja takmer 84 miliónov eur na 161 projektov, vďaka čomu sa napríklad opravilo viac ako 27 km ciest II. a III. triedy, vybudovalo vyše 77 km cyklotrás, zrekonštruovalo a zmodernizovalo sa 34 materských a 44 základných škôl.

Vďaka dotáciám z regionálneho rozvoja sa napríklad oživil kaštieľ Esterházyovcov v Tomášikove, v rámci zdravotníctva prešli rekonštrukciou priestory čakární a sociálnych priestorov zdravotného strediska v Jelke. V rámci ochrany životného prostredia boli v  kraji podporené projekty so zameraním na revitalizáciu zelene vo Veľkom Mederi – Ižop,  alebo revitalizácia zelene v centre mesta Galanta. Celkovo bolo v Trnavskom kraji v rámci dotácií na podporu regionálneho rozvoja podporených 33 projektov.

V rámci programov cezhraničnej spolupráce Slovenská republika-Rakúsko, Slovenská republika-Česká republika a Slovenská republika-Maďarsko v programovom období 2014 – 2020 bolo podporených 62 projektov, z ktorých je 32 projektov aktuálne v realizácii, celkovou sumou viac ako 20 miliónov eur.

Nadnárodné spolupráce Program Stredná Európa 2014 – 2020 a Dunajský nadnárodný program 2014 – 2020 podporili 3 projekty za  45 miliónov eur.