Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  Architekt

  NÁPLŇ: 

  • návrh konceptu architektonického riešenia pre jednotlivé produkty a služby / informačné systémy,
  • zodpovednosť za produkty a služby z roadmapy – v oblasti architektúry,
  • presadzovanie vízie, koncepcií, stratégií, princípov a štandardov do návrhov jednotlivých projektov eGovernmentu,
  • dohľad nad napĺňaním architektonického riešenia pre jednotlivé produkty a služby,
  • spracovanie požiadaviek, analýza súčasného stavu, definovanie požiadaviek a potrieb pre jednotlivé produkty a služby eGovernmentu,
  • navrhovanie architektúry IT riešení s cieľom dosiahnuť najlepšiu efektivitu,
  • transformovanie cieľov, prísľubov a zámerov projektu do tvorby reálnych návrhov a riešení,
  • navrhovanie takých riešení, aby poskytovali čo najvyššiu funkčnosť a flexibilitu,
  • posudzovanie vhodnosti navrhnutých riešení s ohľadom na požiadavky projektu,
  • zodpovednosť za technické navrhnutie a realizáciu projektu,
  • zodpovednosť za vytvorenie technickej IT dokumentácie a jej následná kontrola,
  • zodpovednosť za definovanie integračných vzorov, menných konvencií, spôsobov návrhu a spôsobu programovania,
  • definovanie architektúry systému, technických požiadaviek a funkčného modelu (Proof Of Concept.),
  • vytvorenie požiadaviek na HW/SW infraštruktúru IS,
  • udržiavanie a rozvoj konzistentnej architektúry s dôrazom na architektúru aplikačnú, dátovú a infraštruktúrnu,
  • analýza a odhad náročnosti technických požiadaviek na vytvorenie IS alebo vykonanie zmien v IS,
  • navrhovanie riešení zohľadňujúce architektonické štandardy, časové a zdrojové obmedzenia,
  • navrhovanie dátových transformácií medzi dátovými skladmi a aplikáciami,
  • vyhodnocovanie implementačných alternatív z pohľadu celkovej IT architektúry,
  • ladenie dátových štruktúr za účelom dosiahnutia optimálneho výkonu,
  • prípravu akceptačných kritérií za oblasť architektúry,
  • analýza nových nástrojov, produktov a technológií,
  • správa, rozvoj a dohľad nad dodržiavaním integračných štandardov,
  • priebežné posudzovanie vecných výstupov dodávateľa v rámci analýzy, návrhu riešenia vrátane Detailného návrhu riešenia (DNR) z pohľadu analýzy a návrhu riešenia architektúry IS,
  • vykonanie záťažových, výkonnostných a integračných testov a navrhnutie následných nápravných,
  • posúdenie prevádzkovo-infraštruktúrnej dokumentácie pred akceptáciou a prevzatím od dodávateľa,
  • aktívnu účasť v projektových tímoch a spoluprácu na vypracovaní manažérskej a špecializovanej dokumentácie a produktov v minimálnom rozsahu určenom Vyhláškou 85/2020 Z.z., Prílohou č.1,
  • plnenie pokynov projektového manažéra a dohôd zo stretnutí projektového tímu.

  POŽIADAVKY: 

  • relevantné skúsenosti a znalosti z oblasti IT architektúry,
  • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
  • znalosť anglického jazyka slovom a písmom na konverzačnej úrovni,
  • analytické, koncepčné a strategické myslenie,
  • komunikačné zručnosti.

  ŠTÁTNOZAMESTNANECKÝ / PRACOVNÝ POMER:

  • Dočasná štátna služba

  MIESTO VÝKONU PRÁCE:

  • Bratislava

  MZDOVÉ PODMIENKY (brutto):

  • Základná zložka mzdy: 1340,50 EUR / mesiac podľa zákona č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe. Výsledná výška mzdy vrátane ďalších platových motivačných zložiek je konkurencieschopná súkromnému sektoru na obdobných pozíciách. Mzda sa bude odvíjať od obsadzovanej pozície a skúseností uchádzača.

  DÁTUM PUBLIKOVANIA:

  • 1.6.2021

   

  prípade záujmu nás kontaktujte na e-mail itkariera@vicepremier.gov.sk.

  Späť na výber pozícií