Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  Dátový analytik

  NÁPLŇ:  

  • zabezpečenie zberu prvotných údajov, definovanie a organizovanie dát a spôsoby narábania s dátami organizácie,
  • definovanie dátového modelu organizácie, dátové štandardy a postupy s ohľadom na biznis potreby organizácie,
  • spolupráca na úprave návrhov optimalizácie dátovej infraštruktúry a databázovej architektúry,
  • zabezpečenie základnej dátovej infraštruktúru pre analytické jednotky a ďalšie inštitúcie vo verejnej správe,
  • aktívna komunikácia s poskytovateľmi a konzumentmi analytických údajov a poskytnutie poradenstva a konzultácie v príslušnej oblasti – dátových štandardov, dátovej kvality a analytických údajov,
  • zabezpečenie monitoringu prevádzky bázy dát, administratívne a dokumentačné práce súvisiace so správou databázy a riešenie neštandardných situácií,
  • poskytuje inštrukcie a poradenstvo používateľom databázových systémov,
  • zabezpečenie inštalácie, testovania, oživovania a nastavenie parametrov a následnú správu databázy vrátane prostriedkov a aplikácií na jej využitie,
  • zabezpečuje migráciu dát, generovanie výstupov, vytváranie relácií a spájanie dát, zálohovanie dát a správu používateľských účtov/prístupov,
  • realizuje dohľad nad súladom projektových výstupov s požiadavkami v príslušnej oblasti – dátových štandardov, dátovej kvality a analytických údajov,
  • spolupracuje pri definícií odpovedí na otvorené otázky a riziká projektu,
  • posudzovanie, pripomienkovanie, testovanie a protokolárne odsúhlasovanie projektových výstupov v príslušnej oblasti – dátových štandardov, dátovej kvality a analytických údajov,
  • schválenie funkčných a technických požiadaviek, potreby, obsahu, kvalitatívnych a kvantitatívnych prínosov projektu z pohľadu používateľov koncového produktu v príslušnej oblasti - dátových štandardov, dátovej kvality a analytických údajov,
  • aktívna účasť v projektových tímoch a spoluprácu na vypracovaní manažérskej a špecializovanej dokumentácie a produktov v minimálnom rozsahu určenom Vyhláškou 85/2020 Z.z., Prílohou č.1
   plnenie pokynov projektového manažéra a dohôd zo stretnutí projektového tímu.

  POŽIADAVKY: 

  • relevantné skúsenosti a znalosti z oblasti dátovej analýzy,
  • vysokoškolské vzdelanie II.stupňa,
  • znalosť anglického jazyka slovom a písmom na konverzačnej úrovni,
  • analytické, koncepčné a strategické myslenie,
  • samostatnosť, svedomitosť a spoľahlivosť,
  • zmysel pre detail.

  ŠTÁTNOZAMESTNANECKÝ / PRACOVNÝ POMER:

  • Dočasná štátna služba

  MIESTO VÝKONU PRÁCE:

  • Bratislava

  MZDOVÉ PODMIENKY (brutto):

  • Základná zložka mzdy: 1340,50 EUR / mesiac podľa zákona č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe. Výsledná výška mzdy vrátane ďalších platových motivačných zložiek je konkurencieschopná súkromnému sektoru na obdobných pozíciách. Mzda sa bude odvíjať od obsadzovanej pozície a skúseností uchádzača.

  DÁTUM PUBLIKOVANIA:

  • 1.6.2021

   

  prípade záujmu nás kontaktujte na e-mail itkariera@vicepremier.gov.sk.

  Späť na výber pozícií