Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  Expert pre medzinárodné a európske politiky a štatistické ukazovatele (index DESI) pre digitálnu oblasť

  Zaujímaš sa o digitálne technológie a internet? Zaujímajú Ťa ciele digitálnej transformácie EÚ? Chceš ovplyvňovať štátnu a európsku politiku jednotného digitálneho trhu a digitálnej transformácie? Máš skúsenosti s medzinárodnou legislatívou/politikami, prácou s medzinárodnými rebríčkami a/alebo prácou s medzinárodnými inštitúciami?

  Miesto výkonu práce: Dúbravská cesta 4, Bratislava

  Druh pracovného pomeru: dočasná štátna služba

  Mzdové podmienky (brutto): Od 1 800 EUR brutto/ Výsledná mzda je konkurencieschopná súkromnému sektoru a bude sa odvíjať od skúseností a odborných znalostí uchádzača.

  Informácie o pracovnom mieste:

  Ako expert pre medzinárodné a európske politiky v digitálnej oblasti sa budeš podieľať na tvorbe a vyhodnocovaní štátnej ako aj európskej politiky a legislatívy v oblasti jednotného digitálneho trhu a digitálnej transformácie. V tíme s kolegami z oddelenia, ako aj z ostatných útvarov sekcie, budeš pripravovať pozície k návrhom legislatívnych a nelegislatívnych materiálov v rámci Rady EÚ, ako aj k návrhom deklarácií, memoránd, k pozíciám iných členských krajín, a to v rámci EÚ, bilaterálne alebo v rámci iných medzinárodných inštitúcií (OECD, OBSE, OSN a pod.).Súčasťou práce je aj analýza, monitoring a tvorba návrhov na zlepšenie postavenia SR v štatistických ukazovateľoch na národnej a medzinárodnej úrovni (najmä DESI) v oblasti informatizácie spoločnosti ako aj koordinácia a výkon opatrení smerujúcich k naplneniu cieľov Európskej komisie v digitálnej agende (napr. v zmysle oznámenia 2030 Digitálny kompas: Európska cesta pre digitálnu dekádu). V neposlednom rade bude súčasťou tvojej práce aj príprava podkladových materiálov pre vedenie sekcie a ministerstva v rámci zverenej agendy.

  Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

  Tvojou hlavnou úlohou bude pripravovať návrhy pozícií v rámci zverenej agendy v oblasti digitálnej agendy, a koordinácia, analýza, monitoring a tvorba návrhov na zlepšenie postavenia SR v štatistických ukazovateľoch na národnej a medzinárodnej úrovni (najmä index DESI) v oblasti informatizácie spoločnosti. Okrem iného Tvojou náplňou bude aj:

  • Tvorba a vyhodnocovanie štátnej ako aj európskej politiky a legislatívy v oblasti jednotného digitálneho trhu a digitálnej transformácie,
  • Koordinácia a zabezpečovanie úloh, ktoré pre SR vyplývajú z medzinárodných zmlúv v oblasti informatizácie spoločnosti, ako aj členstva v medzinárodných orgánoch a inštitúciách, vrátane vyhodnocovania indikátorov a spracúvania hodnotení voči EÚ,
  • Zabezpečovanie medzinárodnej bilaterálnej spolupráce SR v oblasti digitálnej agendy,
  • Koordinácia a výkon opatrení smerujúcich k naplneniu cieľov Európskej komisie v digitálnej agende (napr. v zmysle oznámenia 2030 Digitálny kompas: Európska cesta pre digitálnu dekádu)
  • Príprava podkladových materiálov pre vedenie sekcie a ministerstva v rámci zverenej agendy.

  Požiadavky na uchádzača:

  • skúsenosti z oblasti medzinárodných vzťahov, optimálne z oblasti digitálnych technológií a internetu
  • skúsenosti s medzinárodnými rebríčkami
  • analytické myslenie
  • samostatnosť
  • komunikačné zručnosti
  • schopnosť tímovej spolupráce

  Vzdelanie a požadovaná prax:

  • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

  Osobnostné predpoklady a zručnosti:

  • anglický jazyk B2

  Zamestnanecké výhody a benefity:

  • pružný pracovný čas
  • príspevok na stravovanie
  • príspevok do doplnkového dôchodkového sporenia
  • motivačné finančné ohodnotenie
  • možnosti vzdelávania
  • 5 dní dovolenky navyše
  • možnosť pracovať z domu (5 dní do mesiaca)
  • príjemné pracovné prostredie a kolektív
  • ďalšie benefity podľa kolektívnej zmluvy

  Kontaktná osoba: Ivan Liška

  E-mail: ivan.liska@mirri.gov.sk