Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  Generálny riaditeľ sekcie cezhraničnej spolupráce

  Chceš sa podieľať na pozitívnom smerovaní našej krajiny a rozvoji bilaterálnych vzťahov so susednými štátmi? Chceš rozvíjať svoj potenciál a uplatniť svoje vedomosti pri vzniku kvalitných a zmysluplných riešení v cezhraničných programoch, ktoré prispejú k lepšej budúcnosti Slovenska?  Staň sa zodpovedným za náš inovačný kolektív a podieľaj sa na tvorbe perspektívnych vízií budovania štátnej politiky v oblasti cezhraničnej spolupráce na ceste k trvalej udržateľnosti regiónov.  

  Názov pozície: Generálny riaditeľ sekcie programov cezhraničnej spolupráce

  Miesto výkonu práce: Račianska 153/A, Bratislava

  Druh pracovného pomeru: plný úväzok

  Mzdové podmienky (brutto): Od 2.900 EUR brutto/Výsledná mzda sa bude odvíjať od skúseností a odborných znalostí uchádzača.

  Informácie o pracovnom mieste: Chceš sa podieľať na pozitívnom smerovaní našej krajiny a rozvoji bilaterálnych vzťahov so susednými štátmi? Chceš rozvíjať svoj potenciál a uplatniť svoje vedomosti pri vzniku kvalitných a zmysluplných riešení v cezhraničných programoch, ktoré prispejú k lepšej budúcnosti Slovenska?  Staň sa zodpovedným za náš inovačný kolektív a podieľaj sa na tvorbe perspektívnych vízií budovania štátnej politiky v oblasti cezhraničnej spolupráce na ceste k trvalej udržateľnosti regiónov.

  Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

  • riadenie a usmerňovanie činnosti sekcie
  • koordinácia rozpracovania systému finančného riadenia a implementácie a usmerňovanie implementácie programov
  • zodpovednosť za zabezpečenie plánovania, riadenia a určovania zásad implementácie programov v pôsobnosti sekcie
  • zastupovanie ministerstva na pracovných stretnutiach, rokovaniach pracovných komisií a skupín na národnej a nadnárodnej úrovni, a to v rozsahu pôsobnosti sekcie alebo na základe poverenia ministra, štátneho tajomníka alebo generálneho tajomníka služobného úradu
  • zastupovanie ministerstva na rokovaniach so zástupcami Európskej komisie v oblasti programov v pôsobnosti sekcie
  • zabezpečovanie koordinácie prípravy a spracovanie odborných strategických, koncepčných, operatívnych a iniciatívnych materiálov, správ, analýz, stanovísk a podkladových materiálov za jednotlivé oblasti činnosti sekcie
  • zodpovednosť za prípravu podkladov pre vydanie rozhodnutí, ako aj za výkon rozhodnutí v konaniach, v ktorých je ministerstvo prvostupňovým správnym orgánom, a ktoré sa vecne týkajú pôsobnosti sekcie;
  • spracováva agendu operatívneho charakteru a plní úlohy podľa pokynu v súlade s kompetenciami rezortu a organizačným poriadkom ministerstva
  • plní funkciu predsedu alebo člena Spoločných monitorovacích výborov programov cezhraničnej spolupráce v pôsobnosti sekcie

  Požiadavky na uchádzača:

  • vynikajúca orientácia v   legislatíve Európskej komisie, ako aj národnej legislatíve vo vzťahu k implementácii štrukturálnych fondov
  • anglický jazyk na úrovni B2 + nemecký jazyk výhodou
  • analytické a strategické myslenie, výborné komunikačné zručnosti
  • vynikajúce riadiace schopnosti
  • u vybraného úspešného uchádzača sa po jeho prijatí na obsadzované miesto vyžaduje oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami – stupeň „Dôverné“

  Vzdelanie a požadovaná prax:

  • vysokoškolské II. stupňa
  • 3 roky riadiacej praxe

  Osobnostné predpoklady a zručnosti:

  • zodpovednosť
  • riadiace schopnosti
  • flexibilita, zmysel pre time-management
  • proaktívny prístup
  • vysoké pracovné nasadenie
  • analytické a strategické myslenie
  • výborné komunikačné zručnosti

  Zamestnanecké výhody a benefity:

  • pružný pracovný čas
  • príspevok na stravovanie
  • príspevok do doplnkového dôchodkového sporenia
  • motivačné finančné ohodnotenie
  • možnosti vzdelávania
  • 5 dní dovolenky navyše
  • možnosť pracovať z domu
  • príjemné pracovné prostredie a kolektív
  • ďalšie benefity podľa kolektívnej zmluvy

  Kontaktná osoba: Angelika Kšenzuliaková

  E-mail: angelika.ksenzuliakova@mirri.gov.sk

  Prihlásenie sa do predmetného výberového konania je možné v termíne do 19. novembra 2021 (vrátane) na https://open.slovensko.sk/VK/