Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  Generálny riaditeľ sekcie digitálnej agendy

  Hľadáme lídra, ktorý má chuť spraviť zo Slovenska digitálnu krajinu a zapojí krajinu do digitálnej transformácie.

  Názov pozície: Generálny riaditeľ sekcie digitálnej agendy

  Miesto výkonu práce: Dúbravská cesta 4, Bratislava

  Druh pracovného pomeru: stála štátna služba

  Mzdové podmienky (brutto): Osobný plat od 3.000 EUR podľa zákona č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe. Výsledný plat bude predmetom osobného rozhovoru a bude sa odvíjať od skúseností a odborných znalostí uchádzača.  Výsledný plat je porovnateľný s ohodnotením vrcholových manažérov v súkromnej sfére.

  Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

  Hlavnou úlohou bude najmä:

  • zabezpečovať tvorbu politiky jednotného digitálneho trhu vrátane nových inovatívnych a disruptívnych technológií
  • zabezpečovať tvorbu a implementáciu národných stratégií pre jednotný digitálny trh a digitálnu transformáciu
  • vypracovať a implementovať národné stratégie pre jednotný digitálny trh, európskej a medzinárodnej agendy vrátane spolupráce s organizáciami ako OSN, OECD a iné v oblasti digitálnych politík
  • zastupovať ministerstvo v medzinárodných orgánoch, pracovných, expertných technických skupinách a výboroch  EÚ pre oblasť jednotného digitálneho trhu vrátane e-Governmentu
  • koordinovať činnosti Národnej koalície pre digitálne zručnosti a povolania, managementu finančnej podpory projektov zameraných na rozvoj digitálnych zručností u členov Digitálnej koalície z finančného fondu Národnej domény
  • zabezpečovať prípravu, koordináciu a implementáciu priamo riadených programov v oblasti informatizácie spoločnosti, prípravu riadenia medzinárodných projektov financovaných zo zdrojov EÚ a iných, úloh spojených s výkonom tzv. Broadband Competence Office,
  • zabezpečovať agendu týkajúcej sa poskytovania dotácií na podporu informatizácie spoločnosti podľa zákona o poskytovaní dotácií,
  • organizačne a administratívne zabezpečovať činnosť Rady vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh, vrátane funkcie tajomníka

  Požiadavky na uchádzača:

  • Bezúhonnosť
  • Občan SR
  • Vyžaduje sa pre stupeň utajenia „Dôverné“ u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto
  • Ovládanie príslušných zákonov, iných všeobecne záväzných právnych predpisov a ďalších dokumentov súvisiacich s danou problematikou, najmä:
   • Znalosť európskej stratégie pre jednotný digitálny trh (COM/2015/0192 final)
   • Znalosť národných strategických dokumentov k implementácii digitálnych politík (Stratégia digitálnej transformácie Slovenska 2030)
   • Systém tvorby stanovísk (uznesenie vlády č. 627/2013)
   • Zákon č. 575/2001 o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
   • Návrh Nariadenia Európskeho parlamentu (EP) a Rady, ktorým sa stanovuje program Digitálna Európa na obdobie 2021 – 2027 (KOM/2018/434) v konečnom znení – 2018/0227 (COD)
   • Digitálny balíček – EU pripravená na digitálny vek
  • Schopnosti a osobnostné vlastnosti:
   • adaptabilita a flexibilita
   • schopnosť pracovať pod tlakom
   • rozhodovacia schopnosť
   • analytické, koncepčné a strategické myslenie
   • riadiace schopnosti

  Vzdelanie a požadovaná prax:

  • VŠ II. stupňa
  • Odborná prax 5 rokov v oblasti IT
  • 5 rokov prax v riadiacej funkcii

  Osobnostné predpoklady a zručnosti:

  Anglický jazyk B2

  Zamestnanecké výhody a benefity:

  • pružný pracovný čas
  • príspevok na stravovanie
  • príspevok do doplnkového dôchodkového sporenia
  • motivačné finančné ohodnotenie
  • možnosti vzdelávania
  • 5 dní dovolenky navyše
  • možnosť pracovať z domu
  • príjemné pracovné prostredie a kolektív
  • ďalšie benefity podľa kolektívnej zmluvy

  Kontaktná osoba: Klaudia Csivreová, kancelária štátneho tajomníka

  E-mail: klaudia.csivreova@mirri.gov.sk

  Prihlasovanie sa do predmetných výberových konaní je možné v termíne do 10. decembra 2021 (vrátane) na https://open.slovensko.sk/VK/