Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  Generálny riaditeľ sekcie strategických investícií a analýz (HUB)

  Hlavná náplň:

  • Tvorba stratégie štátnej politiky v oblasti inovácií, strategických investícií  a analýz v segmentoch informatizácie, digitalizácie so zameraním na podporu regionálneho rozvoja
  • Podpora transformácie regiónov SR, ktoré produkujú najvyššie emisie CO2
  • Príprava stratégie inteligentnej špecializácie SR
  • Podpora inovačného ekosystému, rozvoja inteligentných miest a regiónov a inteligentnej mobility na Slovensku
  • Riadenie analytického tímu MIRRI a kontrola nad verejnými výdavkami v IT

   Požiadavky:

  • Minimálne 5 rokov praxe v oblasti analytickej, poradenskej činnosti a inovačnej politiky alebo prax v aplikovanom výskume v oblasti inovačnej politiky
  • Skúsenosti z prostredia medzinárodných organizácií
  • Skúseností zo súkromného a verejného sektora v oblasti prípravy investičných projektov a podpory inovácií
  • Vynikajúca orientácia vo verejných politikách
  • Silné analytické a komunikačné schopnosti
  • Znalosť anglického jazyka na úrovni C1
  • Dôraz na dosahovanie výsledkov
  • Schopnosť riadiť a motivovať tím

  O sekcii:

  Inovačný a analytický HUB MIRRI sa člení na 2 odbory a samostatný tím analytikov. Odbor strategických investícií a nadnárodných programov zabezpečuje proces prípravy a koordinuje európske iniciatívy a finančné mechanizmy (najmä Fond spravodlivej transformácie, iniciatíva pre dobiehajúce regióny tzv. Catching-Up Regions Initiative, Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu).

  Odbor inovácií a smart agendy podporuje rozvoj inovácií, inteligentných miest a regiónov a inteligentnej mobility na Slovensku. V rámci sekcie zároveň pôsobí analytický tím MIRRI, ktorý zhromažďuje dáta, vypracováva analytické podklady a na ich základe navrhuje efektívne politiky a opatrenia.

  Priebeh výberového konania a jeho časti:

  Výberové konanie bude pozostávať z písomnej a ústnej  časti.

  • Písomný odborný test
  • Písomný test z anglického jazyka
  • Prípadová štúdia (písomná a ústna) na tému „Vízia rozvoja analytickej časti sekcie HUB“
  • Posúdenie požadovaných schopností a osobnostných vlastností metódou hodnotiaceho centra
  • Osobný pohovor

   Ponúkaný plat:

  Adekvátna trhová kompenzácia.

  Nástupný plat od 1 340,50 EUR/mesiac v zmysle podmienok podľa zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

   Potrebné dokumenty na stiahnutie:

  Viac informácií:

  https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/29963