Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  IT Analytik / Biznis analytik

  NÁPLŇ:  

  • zabezpečuje zber a analyzovanie funkčných požiadaviek, analyzovanie a spracovanie dokumentácie z pohľadu procesov, metodiky, technických možností a inej dokumentácie,
  • analyzuje požiadavky na informačný systém/softvérový systém, formálnym spôsobom zaznamenáva činnosti/procesy, vytvára analytický model systému, okrem analýzy realizuje aj návrh systému, ten vyjadruje návrhovým modelom,
  • podieľa sa na návrhu riešenia vrátane návrhu zmien procesov v oblasti biznis analýzy a analýzy softvérových riešení,
  • zodpovedá za výkon analýzy IS, koordináciu a dohľad nad činnosťou SW analytikov,
  • realizuje dohľad nad súladom projektových výstupov s požiadavkami v príslušnej oblasti,
  • mapuje a analyzuje existujúce prostredie a pripravuje podklady pre architektov a vývojárov riešenia,
  • participuje na realizácii zmien, dohliada na realizáciu požiadaviek v cieľovom riešení, spolupracuje pri ich preberaní (akceptácie) používateľom,
  • zodpovedá za prípravu akceptačných kritérií na projekte,
  • zbiera, kategorizuje a priorizuje požiadavky používateľov/biznis vlastníkov,
  • posudzovanie, pripomienkovanie, testovanie a protokolárne odsúhlasovanie projektových výstupov v príslušnej oblasti,
  • aktívna sa zúčastňuje FAT/UAT testov,
  • analyzuje a reviduje dodanú dokumentáciu zo strany dodávateľa, ktorá je výstup z analytickej fáze projektu,
  • spolupracuje pri definícií odpovedí na otvorené otázky a riziká projektu,
  • schvaľuje funkčné a technické požiadavky, potreby, obsahu, kvalitatívnych a kvantitatívnych prínosov projektu z pohľadu používateľov koncového produktu v príslušnej oblasti,
  • aktívne sa zúčastňuje v projektových tímoch a spolupracuje na vypracovaní manažérskej a špecializovanej dokumentácie a produktov v minimálnom rozsahu určenom Vyhláškou 85/2020 Z.z., Prílohou č.1,
  • plní pokyny projektového manažéra a dohôd zo stretnutí projektového tímu,
  • priraďuje priority a poskytuje stanoviská používateľov na rozhodnutia Riadiaceho výboru projektu – k realizácii zmenových požiadaviek.

  POŽIADAVKY: 

  • relevantné skúsenosti a znalosti z IT analýzy/biznis analýzy,
  • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
  • minimálne 3 roky odbornej praxe v oblasti biznis analýzy,
  • znalosť anglického jazyka slovom a písmom na konverzačnej úrovni,
  • analytické, koncepčné a strategické myslenie,
  • samostatnosť,
  • svedomitosť a spoľahlivosť,
  • schopnosť tímovej spolupráce.

  ŠTÁTNOZAMESTNANECKÝ / PRACOVNÝ POMER:

  • Dočasná štátna služba

  MIESTO VÝKONU PRÁCE:

  • Bratislava

  MZDOVÉ PODMIENKY (brutto):

  • Základná zložka mzdy: 1340,50 EUR / mesiac podľa zákona č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe. Výsledná výška mzdy vrátane ďalších platových motivačných zložiek je konkurencieschopná súkromnému sektoru na obdobných pozíciách. Mzda sa bude odvíjať od obsadzovanej pozície a skúseností uchádzača.

  DÁTUM PUBLIKOVANIA:

  • 1.6.2021

   

  prípade záujmu nás kontaktujte na e-mail itkariera@vicepremier.gov.sk.

  Späť na výber pozícií