Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  IT architekt kybernetickej bezpečnosti

  Máš skúsenosť s definovaním nových trendov v oblasti KB? Vieš čo je TOGAF L1, resp. L2? Ak áno, tak neváhaj a pridaj sa k nám.

  Názov pozície: IT architekt kybernetickej bezpečnosti Odboru riadenia kybernetickej a informačnej bezpečnosti

  Miesto výkonu práce: Dúbravská cesta 4, Bratislava

  Druh pracovného pomeru: plný úväzok

  Mzdové podmienky (brutto):

  Od 2.675 EUR brutto/Výsledná mzda je konkurencieschopná súkromnému sektoru a bude sa odvíjať od skúseností a odborných znalostí uchádzača.

  Informácie o pracovnom mieste:

  Tvojou úlohou ako IT architekta bude komplexné plnenie úloh od A po Z v oblasti projektov so zameraním na kybernetickú a informačnú bezpečnosť informačných systémov verejnej správy.

  Ponúkame Ti zaujímavú, odborne náročnú a primerane finančne ohodnotenú prácu v dynamicky sa rozvíjajúcej oblasti, ktorej význam aj vzhľadom na neustále sa zvyšujúcu úroveň informatizácie spoločnosti neustále stúpa.

  Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

  V súčasnosti obsadzovaná pozícia zahŕňa najmä participovať na týchto činnostiach: IKT architekt/projektant vykonáva, prípadne riadi vysoko odborné tvorivé činnosti v oblasti návrhu IKT.

  • Študuje a stanovuje smery technického rozvoja informačných technológií, navrhuje riešenia na optimalizáciu a zvýšenie efektívnosti prostriedkov výpočtovej techniky
  • Navrhuje základnú architektúru informačných systémov, ich komponentov a vzájomných väzieb
  • Zabezpečuje projektovanie dizajnu, architektúry IT štruktúry, špecifikácie jej prvkov a parametrov, vhodnej softvérovej a hardvérovej infraštruktúry podľa základnej špecifikácie riešenia
  • Zodpovedá za spracovanie a správu projektovej dokumentácie a za kontrolu súladu implementácie s dokumentáciou
  • Poskytuje konzultácie, poradenstvo a vzdelávanie v oblasti svojej špecializácie
  • IKT architekt, projektant analyzuje, vytvára a konzultuje riešenia na úrovni komplexných IT systémov a IT architektúr, najmä na úrovni aplikačného vybavenia, infraštruktúrnych systémov, sietí a pod
  • Zaručuje, že návrh architektúry a/alebo riešenia zodpovedá zmluvne dohodnutým požiadavkám v zmysle rozsahu, kvality a ceny celej služby/riešenia. manažovanie projektu od fázy definície projektu až po dodanie projektu a následnej definície manažmentu podpory
  • prezentovanie priebežných a konečných riešení
  • definícia a alokácia zdrojov potrebných na realizáciu plánovaných projektov
  • participácia na vypracovaní projektového plánu realizácie projektu
  • priebežná kontrola, dohľad a aktualizácia projektových plánov
  • komunikovanie so spolupracovníkmi a ostatnými pracovnými skupinami  prostredníctvom telefónu, e-mailu, zúčastňovanie sa osobných a video stretnutí
  • monitorovanie progresu a reportovanie stavu projektu vedeniu
  • monitoring a riadenie rizík
  • riadenie zmenových konaní a implementácie zmien v rámci projektu
  • riadenie vzťahov s externými dodávateľmi a subdodávateľmi
  • riadenie externých dodávateľov a subdodávateľov
  • kontrola kvality a odovzdanie projektu
  • vypracovávanie a priebežná aktualizácia projektovej dokumentácie
  • pripomienkovanie vytváraných zmlúv a neustála práca so zmluvou k projekt
  • komunikácia a identifikácia potrieb prevádzkovateľov ISVS
  • vypracovávanie odborných stanovísk a správ v oblasti KIB ISVS
  • vytváranie a kontinuálne zlepšovanie jednotného rámca postupov a opatrení v oblasti KIB ISVS
  • v rámci riešených projektov príprava stanovísk k materiálom predloženým na medzirezortné pripomienkové konanie z hľadiska vplyvov na informatizáciu a z hľadiska ich súladu s legislatívou v oblasti KIB, bezpečnosti ISVS a kritickej infraštruktúry

  Požiadavky na zamestnanca:

  • odborná znalosť IT – UML, CASE, Webové služby, XML, XSD, OWL
  • skúsenosti s tvorbou architektúr v oblasti KIB do prostredia IS VS
  • skúsenosti zo spracovania a prípravy technickej a projektovej dokumentácie k navrhovanému riešeniu
  • skúsenosti s analýzou kybernetických hrozieb pri využití technických prostriedkov KIB (security devices)
  • schopnosť popísať kybernetické hrozby

  Vzdelanie a požadovaná prax:

  • vysokoškolské II. stupňa,
  • minimálne 5 rokov skúseností s tvorbou architektúr IS kybernetickej bezpečnosti
  • minimálne 3 roky praktických skúseností s rozvojom, návrhom riešení kybernetickej bezpečnosti

  Osobnostné predpoklady a zručnosti:

  • anglický jazyk na úrovni B2
  • analytické, koncepčné a strategické myslenie
  • samostatnosť a tvorivosť
  • schopnosť tímovej spolupráce

  Zamestnanecké výhody a benefity:

  • pružný pracovný čas
  • príspevok na stravovanie
  • príspevok do doplnkového dôchodkového sporenia
  • motivačné finančné ohodnotenie
  • možnosti vzdelávania
  • 5 dní dovolenky navyše
  • možnosť pracovať z domu
  • príjemné pracovné prostredie a kolektív
  • ďalšie benefity podľa kolektívnej zmluvy

   

  Kontaktná osoba: Mgr. Martin Thurzo

  E-mail: martin.thurzo@mirri.gov.sk