Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  IT Dátový a znalostný inžinier

  NÁPLŇ:  

  • vykonáva analýzu údajov, modelov údajov v informačných systémoch verejnej správy a údajov, ktoré sú takýmito systémami konzumované, produkované či už pre potreby ich výmeny medzi informačnými systémami alebo pre ich sprístupnenie ako otvorených údajov,
  • vykonáva analýzu údajov prístupných prostredníctvom aplikačných služieb informačných systémov na základe analýzy údajov a navrhuje ich reprezentáciu vo forme strojovo-spracovateľných znalostí
  • vytvára, udržiava strojovo-spracovateľné znalostné reprezentácie základných údajov, štrukturálnych metaúdajov, referenčných údajov, analytických údajov,  mojich údajov a otvorených údajov,
  • navrhuje, implementuje a testuje dátové transformácie údajov do formy strojovo-spracovateľných znalostí,
  • navrhuje, implementuje princípy dátovej intereoperability údajov pre údaje verejnej správy, znalostnú reprezentáciu základných údajov (adresy, právne subjekty a iné), znalostnú reprezentáciu štrukturálnych metaúdajov – Centrálny model údajov verejnej správy, klasifikačné metaúdaje (číselníky, taxonómie, terazuri), metaúdaje pre otvorené údaje, metaúdaje pre elektronické služby, metaúdaje pre štatistické údaje.

  POŽIADAVKY: 

  • znalostné inžinierstvo – prepojené údaje: RDF, OWL, SKOS, SPARQL, SHACL,
  • modelom riadená architektúra: UML,
  • transformácie údajov: XLST, RML,
  • relačné databázy: SQL,
  • formáty súborov: RDF/TTL, RDF/XML, CSV, XML, JSON, JSON-LD,
  • vysokoškolské vzdelanie II.stupňa,
  • znalosť anglického jazyka slovom a písmom na konverzačnej úrovni,
  • analytické , koncepčné a strategické myslenie,
  • samostatnosť,
  • svedomitosť a spoľahlivosť,
  • zmysel pre detail.

  ŠTÁTNOZAMESTNANECKÝ / PRACOVNÝ POMER:

  • Dočasná štátna služba

  MIESTO VÝKONU PRÁCE:

  • Bratislava

  MZDOVÉ PODMIENKY (brutto):

  • Základná zložka mzdy: 1340,50 EUR / mesiac podľa zákona č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe. Výsledná výška mzdy vrátane ďalších platových motivačných zložiek je konkurencieschopná súkromnému sektoru na obdobných pozíciách. Mzda sa bude odvíjať od obsadzovanej pozície a skúseností uchádzača.

  DÁTUM PUBLIKOVANIA:

  • 1.6.2021

   

  prípade záujmu nás kontaktujte na e-mail itkariera@vicepremier.gov.sk.

  Späť na výber pozícií