Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  IT Tester

  NÁPLŇ:  

  • pripravuje testovacie scenáre a definuje ich rozsah v súlade s merateľnými ukazovateľmi projektu,
  • zodpovedá za testovanie aplikácie s dôrazom na odhaľovanie chýb z hľadiska funkčnosti, použiteľnosti softvéru,
  • zodpovedá za dodržovanie správnej metodiky pri testovaní,
  • participuje na tvorbe východiskovej stratégie testovania,
  • definuje potrebu disponibility testovacích dát,
  • odhaľuje, zaznamenáva a reportuje zoznam zistených chýb,
  • vykonáva opätovné testovanie nahlásených chýb,
  • v priebehu implementácie robí dohľad nad zhodou výstupov s pôvodným analytickým zadaním,
  • participuje na definovaní akceptačných kritérií v projekte,
  • vyhodnocuje výsledky uskutočnených testov,
  • priraďuje priority a poskytuje stanoviská používateľov na rozhodnutia Riadiaceho výboru projektu – k realizácii zmenových požiadaviek,
  • poskytuje merania aktuálneho stavu pre potreby porovnania s výsledkami projektu vzhľadom na realizáciu prínosov,
  • posudzuje prevádzkovo-infraštruktúrnu dokumentáciu pred akceptáciou a prevzatím od dodávateľa v rámci testovania,
  • aktívne sa zúčastňuje v projektových tímoch a spolupracuje na vypracovaní manažérskej a špecializovanej dokumentácie a produktov v minimálnom rozsahu určenom Vyhláškou 85/2020 Z.z., Prílohou č.1,
  • plní pokyny projektového manažéra a dohôd zo stretnutí projektového tímu.

  POŽIADAVKY: 

  • relevantné skúsenosti a znalosti z testovania informačných systémov a aplikácií,
  • skúsenosti s automatizáciou vykonávania testov vítané,
  • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
  • minimálne 3 roky odbornej praxe v oblasti biznis analýzy,
  • znalosť anglického jazyka slovom a písmom na konverzačnej úrovni,
  • analytické, koncepčné a strategické myslenie,
  • samostatnosť,
  • svedomitosť a spoľahlivosť,
  • schopnosť tímovej spolupráce.

  ŠTÁTNOZAMESTNANECKÝ / PRACOVNÝ POMER:

  • Dočasná štátna služba

  MIESTO VÝKONU PRÁCE:

  • Bratislava

  MZDOVÉ PODMIENKY (brutto):

  • Základná zložka mzdy: 1340,50 EUR / mesiac podľa zákona č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe. Výsledná výška mzdy vrátane ďalších platových motivačných zložiek je konkurencieschopná súkromnému sektoru na obdobných pozíciách. Mzda sa bude odvíjať od obsadzovanej pozície a skúseností uchádzača.

  DÁTUM PUBLIKOVANIA:

  • 1.6.2021

   

  prípade záujmu nás kontaktujte na e-mail itkariera@vicepremier.gov.sk.

  Späť na výber pozícií