Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  Právnik – zastupovanie počas MD

  Baví Ťa živé právo? Máš záujem zastupovať ministerstvo pred súdmi? Chceš sa podieľať na príprave podkladov z právneho hľadiska pri regionálnom rozvoji alebo informatizácií? Teraz je tá správna príležitosť dať o sebe vedieť a stať sa ďalším členom tímu nášho ministerstva.

  Názov pozície: Právnik (zastupovanie počas MD)

  Miesto výkonu práce: Štefánikova 15, Bratislava

  Druh pracovného pomeru: plný úväzok

  Mzdové podmienky (brutto): od 1 178,50 EUR brutto/ Výsledná mzda je konkurencieschopná súkromnému sektoru a bude sa odvíjať od skúseností a odborných znalostí uchádzača.

  Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

  • pripomienkovanie právnej stránky návrhov zmlúv a materiálov právneho charakteru
  • príprava právnych analýz, stanovísk, žalôb, odvolaní a dovolaní
  • právne zastupovanie MIRRI SR pred súdmi SR na úrovni MIRRI SR
  • príprava stanovísk pre Kanceláriu zástupcu SR pred súdmi EÚ v súčinnosti s vecne príslušnými organizačnými útvarmi MIRRI SR
  • plnenie úloh na úseku vymáhania pohľadávok štátu
  • plnenie úloh spojených s povinným zverejňovaním zmlúv ministerstva v Centrálnom registri zmlúv a evidenciou zmlúv

  Požiadavky na uchádzača:

  • vynikajúca orientácia v právnych predpisoch:
  • právny poriadok Slovenskej republiky, najmä Ústava SR (č. 460/1992 Zb.)
  • zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 71/1967 Zb. Zákon o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
  • predpisy týkajúce sa práva duševného vlastníctva, informačných technológií a ochrany osobných údajov
  • používateľská úroveň práce s MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Outlook a internetom

  Vzdelanie a požadovaná prax:

  • vysokoškolské II. stupňa v odbore právo
  • 1 rok praxe v oblasti práva

  Osobnostné predpoklady a zručnosti:

  • samostatnosť,
  • schopnosť pracovať pod tlakom
  • analytické, koncepčné a strategické myslenie
  • výborné komunikačné zručnosti

  Zamestnanecké výhody a benefity:

  • pružný pracovný čas
  • príspevok na stravovanie
  • príspevok do doplnkového dôchodkového sporenia
  • motivačné finančné ohodnotenie
  • možnosti vzdelávania
  • 5 dní dovolenky navyše
  • možnosť pracovať z domu
  • príjemné pracovné prostredie a kolektív
  • ďalšie benefity podľa kolektívnej zmluvy

  Kontaktná osoba: Mgr. Tatjana Ivančevič

  E-mail: tatjana.ivancevic@mirri.gov.sk