Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  Projektový špecialista pre agendu prípravy a implementácie Fondu na spravodlivú transformáciu

  Máš skúsenosti v oblasti strategického plánovania a riadenia investícií? Poznáš Fond na spravodlivú transformáciu a jeho úlohu znižovať ekonomické, enviromentálne a sociálne dopady transformácie oprávnených regiónov na nízkouhlíkové hospodárstvo? Ak áno, máš jedinečnú možnosť pracovať s nami v tíme na našom ministerstve.

  Názov pozície: Projektový špecialista pre agendu prípravy a implementácie Fondu na spravodlivú transformáciu

  Miesto výkonu práce: Westend Gate, Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

  Druh pracovného pomeru: plný úväzok

  Mzdové podmienky (brutto): Od 1. 178, 50 EUR brutto/Výsledná mzda je konkurencieschopná súkromnému sektoru a bude sa odvíjať od skúseností a odborných znalostí uchádzača

  Informácie o pracovnom mieste:  Do tímu hľadáme motivovaného kolegu s pracovnými skúsenosťami v oblasti strategického plánovania a riadenia investícií, ktorý bude spolupracovať na príprave a implementácii Fondu na spravodlivú transformáciu s cieľom riešiť ekonomické, environmentálne a sociálne dopady transformácie na nízkouhlíkové hospodárstvo v oprávnených regiónoch.

  Organizačný útvar: Odbor Strategických investícií a nadnárodných programov, Sekcia inovácií, strategických investícií a analýz (HUB)

  Bližší popis: Sekcia inovácií, strategických investícií a analýz (SISIA) je útvar Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ktorého úlohou je koordinácia nadnárodných programov, plánovanie strategických investícií, podpora rozvoja v oblasti výskumu, vývoja, inovácií a smart agendy, vypracovávanie analytických podkladov pre efektívne rozhodovanie a koordinácia aktivít spojených s predmetnými oblasťami v pôsobnosti ministerstva. Odbor strategických investícií a nadnárodných programov zabezpečuje prípravu a implementáciu Fondu na spravodlivú transformáciu.

  Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

  Stručný opis činností:

  • Metodická príprava dokumentov a aktívna účasť pri tvorbe strategických dokumentov, podporných dokumentov, inštrukčných materiálov, formulárov na zber projektových zámerov;
  • Zabezpečenie procesu prípravy a koordinácia implementácie Mechanizmu spravodlivej transformácie;
  • Zabezpečenie aktívnej účasti relevantných zainteresovaných strán v procese tvorby a implementácie Plánu spravodlivej transformácie;
  • Aktívna účasť na vytváraní projektových zásobníkov;
  • Podieľanie sa na príprave schém štátnej pomoci;
  • Koordinácia a zabezpečenie výmeny informácií súvisiacich s prípravou čerpania finančných prostriedkov z Mechanizmu spravodlivej transformácie s vybranými členskými štátmi EÚ;
  • Organizácia a koordinácia pracovných stretnutí s Európskou komisiou v rámci procesu prípravy a implementácie Plánu spravodlivej transformácie;
  • Koordinácia činnosti pracovných skupín pre prípravu a implementáciu Plánu spravodlivej transformácie;
  • Zabezpečenie plnenia úloh v súvislosti s prípravou a implementáciou technickej asistencie v procese zberu, hodnotenia projektových zámerov, v samotnej implementácii a rozvoji prípravnej a projektovej dokumentácie jednotlivých predkladateľov;
  • Podieľanie sa na príprave a zabezpečení komunikácie o činnostiach v rámci prípravy a implementácie Plánu spravodlivej transformácie smerom k zainteresovaným stranám, ako aj k odbornej verejnosti vrátane prípravy podkladov pre predstaviteľov ministerstva k rokovaniam a vystúpeniam súvisiacim s témou spravodlivej transformácie.

  Požiadavky na uchádzača:

  Vzdelanie a požadovaná prax: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a vyššie, minimálne 2 roky praxe v oblasti metodiky, štátnej pomoci, projektového riadenia

  Ovládanie cudzieho jazyka: Anglický (úroveň B2 a vyššia)

  Ostatné znalosti

  • Microsoft Word – Pokročilý
  • Microsoft Excel – Pokročilý
  • Microsoft PowerPoint – Pokročilý
  • Microsoft Outlook – Pokročilý

  Ďalšie požiadavky: Ovládanie práce s PC a IT, Internet a súvisiace nástroje a prehliadače, online kolaboratívne pracovné nástroje (napr. Office 365 – OneDrive, SharePoint, MS Teams a pod.)  – bežný používateľ.

   Osobnostné predpoklady a zručnosti:

  • Svedomitosť a spoľahlivosť;
  • Samostatnosť, adaptabilita a flexibilita;
  • Schopnosť pracovať pod tlakom;
  • Komunikačné zručnosti;
  • Ochota a vôľa vzdelávať sa;
  • Analytické, koncepčné a strategické myslenie;
  • Skúsenosti s metodickou prípravou strategických dokumentov, alebo skúsenosti s prípravou schém štátnej pomoci, alebo projektovým riadením;
  • Výhodou sú skúsenosti uchádzača  resp. expertíza v relevantných oblastiach v rámci rozsahu podporovaných aktivít z FST (ako napr. vodíkové technológie, OZE, zručnosti na trhu práce, atď).

  Zamestnanecké výhody a benefity:

  • pružný pracovný čas
  • príspevok na stravovanie
  • príspevok do doplnkového dôchodkového sporenia
  • motivačné finančné ohodnotenie
  • možnosti vzdelávania
  • 5 dní dovolenky navyše
  • možnosť pracovať z domu
  • príjemné pracovné prostredie a kolektív
  • ďalšie benefity podľa kolektívnej zmluvy

  Kontaktná osoba: Mgr. Dominika Forgáčová, PhD.

  E-mail: dominika.forgacova@mirri.gov.sk