Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  Senior projektový koordinátor

  Ak Ťa zaujíma, čo Európska únia robí v tvojom regióne a chceš sa aktívne podieľať na rozvoji tvojho regiónu, využiť šancu podieľať sa pri zabezpečení aktivít súvisiacich s implementáciou fondov EÚ, tak neváhaj a pridaj sa k nám.

  Názov pozície: Senior projektový koordinátor

  Miesto výkonu práce: TrenčínTrnava, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Prešov, Košice

  Druh pracovného pomeru: plný úväzok

  Mzdové podmienky (brutto): od 1 036,50 EUR brutto/ mes. K základnej zložke mzdy je možné priznať osobný príplatok až do výšky 100% základnej mzdy. Výsledná mzda bude predmetom osobného rozhovoru a bude sa odvíjať od skúseností a odborných znalostí uchádzača.

  Informácie o pracovnom mieste: Ak Ťa zaujíma, čo Európska únia robí v tvojom regióne a chceš sa aktívne podieľať na rozvoji tvojho regiónu, využiť šancu podieľať sa pri zabezpečení aktivít súvisiacich s implementáciou fondov EÚ, tak neváhaj a pridaj sa k nám.

  Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

  Poskytovanie poradenstva v oblasti fondov EÚ, podieľa sa na monitorovacej činnosti miestneho Regionálneho centra, organizácií školení a seminárov v súlade s výkonom kompetencií riadiaceho orgánu pre OP Slovensko v samosprávnych krajoch v zmysle systému riadenia EŠIF na programové obdobie 2021-2027.

  • spolupráca pri implementáciu Operačného programu Slovensko na roky 2021-2027
  • spolupráca pri výkone kompetencií riadiaceho orgánu pre OP Slovensko v samosprávnom kraji v zmysle systému riadenia EŠIF na programové obdobie 2021-2027 (napr. výkon kontroly na mieste, kontrola monitorovacích správ, archivácia)
  • zabezpečenie poskytovania základných informácií o fondoch EÚ: všeobecnej podpory vo forme; poradenstva pri identifikovaní vhodnej výzvy na financovanie zámeru, o oprávnených aktivitách, typoch oprávnených výdavkov, projektov, podpora pri práci s IT monitorovacím systémom, pomoc pri riešení komplikácií či problémov súvisiacich s prípravou, vyhľadávanie partnerov a organizovania informačných seminárov k výzvam v rámci samosprávneho kraja
  • zabezpečenie monitorovania a hodnotenia plnenia cieľov a ukazovateľov dohodnutých pre investície z fondov politiky súdržnosti 2021 – 2027, najmä cieľov hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti, ako aj klimaticky neutrálnej, ekologickejšej a inteligentnejšej Európy a vo vzťahu k hospodárskemu riadeniu EÚ, pričom spolupracuje so socio-ekonomickými partnermi v samosprávnom kraji
  • zabezpečenie hodnotenia dosiahnutých výsledkov fondov politiky súdržnosti v samosprávnom kraji minimálne na úrovni NUTS3
  • podpora zvýšenia informovanosti a komunikácie o investíciách z fondov politiky súdržnosti 2021 – 2027 formou informačných aktivít, seminárov a školení
  • zabezpečenie konzultácií k ochrane finančných záujmov EÚ v SR a nahlasovaniu podozrení z nezrovnalostí pri čerpaní prostriedkov EÚ
  • poskytovanie konzultácií o investíciách z fondov politiky súdržnosti 2021 – 2027, k partnerstvám a k Operačnému programu Slovensko na roky 2021-2027
  • zabezpečenie metodickej podpory procesov dlhodobého integrovaného regionálneho plánovania na úrovni samosprávneho kraja a území UMR, pričom koordinuje sieťovanie a spoluprácu všetkých socio-ekonomických partnerov v samosprávnom kraji
  • zabezpečenie konzultácií k plneniu podmienok poskytnutia pomoci a ku kvalite projektov
  • podpora tvorby integrovaných projektových balíčkov, s osobitným zreteľom na riešenie problémov marginalizovaných rómskych komunít (platí len pre RC BB, KE, PO)
  • spolupráca pri zabezpečení poradenských činností pre najmenej rozvinuté okresy (platí len pre RC BB, KE, PO)
  • spolupráca pri zabezpečení aktivít súvisiacich s implementáciou Plánu spravodlivej transformácie

  spolupráca s príslušnými útvarmi Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR pri príprave a implementácii projektov z pozície prijímateľa technickej pomoci 2021-2027

  Požiadavky na uchádzača:

  • anglický jazyk na úrovni A1

  Vzdelanie a požadovaná prax:

  • vysokoškolské II. stupňa
  • prax 1 rok v oblasti riadenia fondov EÚ

  Osobnostné predpoklady a zručnosti:

  • analytické a koncepčné myslenie
  • komunikačné zručnosti
  • svedomitosť
  • spoľahlivosť

  Zamestnanecké výhody a benefity:

  • pružný pracovný čas
  • príspevok na stravovanie
  • príspevok do doplnkového dôchodkového sporenia
  • motivačné finančné ohodnotenie
  • možnosti vzdelávania
  • 5 dní dovolenky navyše
  • možnosť pracovať z domu
  • príjemné pracovné prostredie a kolektív
  • ďalšie benefity podľa kolektívnej zmluvy

  Kontaktná osoba: Mgr. Erika Kozáková /odbor regionálnych centier

  E-mail: RC@mirri.gov.sk