Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  Špecialista informačnej a kybernetickej bezpečnosti

  Hovorí ti niečo BCM, SCRUM? Ak áno, tak neváhaj a pridaj sa k nám.

  Názov pozície: Špecialista informačnej a kybernetickej bezpečnosti Odboru riadenia kybernetickej a informačnej bezpečnosti

  Druh pracovného pomeru: plný úväzok

  Mzdové podmienky (brutto):

  Od 2.500 EUR brutto/Výsledná mzda je konkurencieschopná súkromnému sektoru a bude sa odvíjať od skúseností a odborných znalostí uchádzača.

  Informácie o pracovnom mieste:

  Tvojou úlohou bude plnenie úloh v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti, tvorba a realizácia stratégie KIB pre verejnú správu, vytváranie a kontinuálne zlepšovanie jednotného rámca metodických postupov a štandardov pre oblasť kybernetickej a informačnej bezpečnosti vo VS a predkladanie návrhov na legislatívne zmeny v oblasti KIB.

  Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

  V súčasnosti obsadzovaná pozícia zahŕňa najmä:

  • Špecialista kybernetickej bezpečnosti vykonáva odborné činnosti v oblasti bezpečnosti služieb IKT. Navrhuje, implementuje, udržiava a prevádzkuje bezpečnostné mechanizmy a riešenia
  • Navrhuje a prezentuje bezpečnostné stratégie, bezpečnostné politiky a bezpečnostnú architektúru
  • Posudzuje právne a etické požiadavky na zaručenie bezpečnosti informačných aktív, navrhuje a vykonáva procesy riadenia rizík v informačnej a kybernetickej bezpečnosti
  • Vykonáva a podporuje kontroly a posudzovanie bezpečnostných procesov, systémov a mechanizmov a ošetruje odchýlky od požadovaného stavu
  • Spolupracuje na projektoch, na rozvoji nástrojov a postupov k optimalizácii bezpečnostných systémov, mechanizmov a opatrení
  • Stanovuje požiadavky, podmienky a štandardy pre oblasť bezpečnosti programov, databáz, systémov a sietí
  • Vyhodnocuje efektívnosť bezpečnostných mechanizmov a riešení a uplatňuje ich v procesoch organizácie
  • Spracováva príslušné interné predpisy a dohliada nad ich plnením
  • Posudzuje zraniteľnosti, hrozby a riziká existujúcich a nových komponentov architektúry IKT, vykonáva bezpečnostné testy
  • Rieši a eskaluje kybernetické bezpečnostné incidenty a poskytuje súčinnosť špecializovaným útvarom a orgánom činným v trestom konaní pri riešení incidentov.
  • Poskytuje inštrukcie a poradenstvo používateľom počítačov a informačných systémov v oblasti bezpečnosti informácií
  • Plánuje, koordinuje, vykonáva a vyhodnocuje vhodné metódy vzdelávania zamestnancov organizácie v oblasti kybernetickej bezpečnosti
  • Komunikuje a spolupracuje s odbornou komunitou v kybernetickej bezpečnosti na účely dosahovania kolektívnej bezpečnosti
  • Spolupodieľa sa na budovaní bezpečnostného povedomia zamestnancov ministerstva v oblasti kybernetickej bezpečnosti
  • Pri výkone práce vychádza z bezpečnostných opatrení zavedených na ministerstve a zákona č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti, zákona č. 95/2018 Z.z. o informačných technológiách vo verejnej správe, bezpečnostných noriem a štandardov

  Požiadavky na zamestnanca:

  • odborná znalosť agilných metód vývoja SCRUM
  • skúsenosti s analýzou sieťovej komunikácie na úrovni paketov
  • skúsenosť s navrhovaním topológie a segmentácie siete
  • skúsenosti s tvorbou a správou virtuálnych systémov a zariadení, znalosť prístupov a správy identít
  • identifikovanie a vyhodnocovanie bezpečnostných rizík, hrozieb a prienikov
  • skúsenosti s testovaním informačného/softvérového systému
  • implantácia kryptografických mechanizmov a nástrojov
  • skúsenosti so zberom dát a analýza údajov v oblasti KIB

  Vzdelanie a požadovaná prax:

  • vysokoškolské II. stupňa
  • minimálne 4 roky skúseností s návrhom a implementáciou bezpečnej infraštruktúry
  • minimálne 3 roky praktických skúseností s bezpečnosťou, analýzou, tvorbou návrhov riešení a prípravou úloh pre riešenie kybernetickej bezpečnosti

  Osobnostné predpoklady a zručnosti:

  • anglický jazyk na úrovni B2
  • analytické, koncepčné a strategické myslenie
  • tvorivosť a kreativita
  • schopnosť tímovej spolupráce

  Zamestnanecké výhody a benefity:

  • pružný pracovný čas
  • príspevok na stravovanie
  • príspevok do doplnkového dôchodkového sporenia
  • motivačné finančné ohodnotenie
  • možnosti vzdelávania
  • 5 dní dovolenky navyše
  • možnosť pracovať z domu
  • príjemné pracovné prostredie a kolektív
  • ďalšie benefity podľa kolektívnej zmluvy

   

  Kontaktná osoba: Mgr. Martin Thurzo

  E-mail: martin.thurzo@mirri.gov.sk