Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Dobrá správa pre rodičov a deti v Bratislavskom kraji: Na podporu základných škôl sme vyčlenili špeciálny balík vyše 60 miliónov eur

Štátny tajomník Velič symbolicky odštartoval výstavbu novej budovy ZŠ v Bernolákove, ktorá je jednou z podporených škôl

Pomáhame rodinám a samosprávam riešiť problém s nedostatkom miest v základných školách v Bratislavskom kraji. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) vlani vyhlásilo historicky prvú výzvu určenú špeciálne na zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji, kde je problém najvypuklejší. Vďaka takmer 63 miliónom eur z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) pribudne v kraji  4 265 nových miest pre školákov, zrenovuje sa 23 škôl a postaví sa 5 nových školských budov. Jedným z príkladov je dostavba základnej školy v Bernolákove. Základný kameň budúcej 10-triednej stavby dnes slávnostne poklepal štátny tajomník MIRRI SR Dušan Velič a zástupcovia miestnej samosprávy.

„Pri Bratislave vyrástli v relatívne krátkom čase nové obytné štvrte, satelitné mestečká a v kedysi malých obciach pribudli desaťtisíce obyvateľov. To spôsobuje v Bratislavskom kraji vážne problémy, lebo súčasná infraštruktúra – od ciest, cez materské školy až po základné školy – nebola pôvodne na takýto prírastok obyvateľov dimenzovaná. Uvedomujeme si túto situáciu a samopsrávam aj ľuďom, ktorí v Bratislavskom kraji žijú, prichádzame na pomoc. Preto sme tiež vyhlásili špeciálnu výzvu pre tento kraj, ktorá pomôže riešiť problém s nedostatkom miest na základných školách. Problém je citeľný najmä v hlavnom meste a priľahlých obciach. Deti tu často musia dochádzať na vyučovanie ďaleko od svojho bydliska. Spôsobuje to ťažkosti školákom, ich rodičom aj zriaďovateľom, ktorí sú na pokraji svojich možností. V čase vyhlásenia výzvy v kraji chýbalo až 9 000 miest pre školákov. Na niektorých školách hrozilo dokonca zavedenie dvojzmennej výučby,” vyhlásil štátny tajomník ministerstva regionálneho rozvoja Dušan Velič.

„O podporu na rozšírenie miest a modernizáciu ZŠ v Bratislavskom kraji bol od začiatku obrovský záujem. Preto sme pôvodný balík zdvojnásobili z 31 miliónov až na 62,6 milióna eur. Výsledkom je, že spolu 11 škôl v mestských častiach hlavného mesta a 15 škôl v obciach a mestách kraja rozšíri svoje kapacity, vybuduje nové triedy, zmodernizuje svoje budovy a zlepší podmienky pre žiakov aj pre učiteľov. Rovný prístup ku kvalitnému vzdelávaniu je pre nás poriorita,” zdôraznil Velič.

Jednou z 26 podporených škôl je aj ZŠ na Komenského 3 v Bernolákove. Jej vysunuté pracovisko na Školskej ulici sa vďaka eurofondom rozšíri o novú budovu. „Som preto veľmi rád, že obec uspela s projektom výstavby novej školskej budovy v našej bratislavskej výzve. Bernolákovo s podporou takmer 2,9 milióna eur postaví úplne novú budovu školy s desiatimi triedami a kvalitným zázemím pre učiteľov. Súčasťou projektu je navyše moderná kuchyňa a jedáleň pre približne 200 stravníkov,“ uviedol štátny tajomník.

Okrem rozširovania kapacít škôl sú dôležitou súčasťou podporených projektov v Bratislavskom kraji investície do vybudovania odborných učební a školskej infraštruktúry (kuchyne, jedálne, telocvične, vonkajšie športoviská…), ale aj energetické opatrenia a zelené riešenia. Dôležitým kritériom bolo tiež zabezpečenie vzdelávania pre deti so špeciálnymi potrebami. „Vo výzve sa posudzoval aj nový koncept SMART škôl, teda takých škôl, ktoré sú nielen miestom vzdelávania žiakov, ale aj kultúry, športu a voľnočasových aktivít pre obyvateľov zo širokého okolia. Napríklad v prípade novej školskej budovy v Bernolákove sa v plánovanej novej kuchyni bude okrem žiakov a učiteľov variť aj pre seniorov z obce,“ upozornil štátny tajomník Velič.

Z programu IROP išlo celkovo pre celé územie Slovenska v programovom období 2014 – 2020 na ZŠ spolu takmer 110 miliónov eur. Doteraz sa podarilo zlepšiť študijné podmienky pre žiakov 589 základných škôl po celom Slovensku a podporených bolo až 204 000 miest pre školákov.

PODPORENÉ ZÁKLADNÉ ŠKOLY V BRATISLAVKOM KRAJI

(podpora pre ZŠ je zaokrúhlená na tisíce)

BRATISLAVA

ZŠ s MŠ Dubová, mestská časť Bratislava-Staré Mesto               2 565 000 €

ZŠ Medzilaborecká, mestská časť Bratislava-Ružinov                 2 708 000 €

ZŠ Plickova ul., m. č. Bratislava-Rača                                                2 850 000 €

ZŠ Kataríny Brúderovej, m. č. Bratislava-Vajnory                         2 798 000 €

ZŠ Malokarpatské námestie, m. č. Bratislava-Lamač                   2 850 000 €

ZŠ I. Bukovčana, m. č. Bratislava-Devínska Nová Ves                   2 278 000 €

ZŠ s MŠ Hargašova, m. č. Bratislava-Záhorská Bystrica               1 997 000 €

ZŠ s MŠ Vývojová, m. č. Bratislava-Rusovce                                   2 461 000 €

ŽS Ostredková, m. č. Bratislava – Ružinov                                       2 742 000 €

ZŠ Odborárska, m. č. Bratislava – Nové Mesto                              1 264 000 €

ZŠ Cádrová, m. č. Bratislava – Nové Mesto                                     2 352 000 €

 

OSTATNÉ ŠKOLY V KRAJI

ZŠ Šenkvice, obec Šenkvice                                                                 2 026 000 €

ŽS Kráľová pri Senci, obec Kráľová pri Senci                                   2 196 000 €

ZŠ Kalinkovo, obec Kalinkovo                                                             1 678 000 €

ZŠ Limbach, obec Limbach                                                                  1 916 000 €

ZŠ Tomášov, obec Tomášov                                                                2 293 000 €

ZŠ s MŠ Častá, obec Častá                                                                   2 451 000 €

ZŠ s MŠ Slovenský Grob, obec Slovenský Grob                             2 850 000 €

ZŠ Pezinok, Na bielenisku                                                                       416 000 €

ZŠ Lozorno                                                                                              2 850 000 €

ZŠ Rohožník                                                                                             2 850 000 €

ZŠ Chorvátsky Grob                                                                              2 850 000 €

ZŠ Dunajská Lužná                                                                                 2 850 000 €

ZŠ Nová Dedinka                                                                                    2 816 000 €

ŽŠ Bernolákovo                                                                                      2 850 000 €

ZŠ kpt. J. Nálepku v Stupave                                                               2 811 000 €