Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  Programy EŠIF

  Sekcia programovania a podpory Programu Slovensko (ITMS)

  Prevádzka ITMS2014+ a príprava ITMS21+

  ITMS2014+ slúži na evidovanie, spracovávanie a uchovávanie údajov o projektoch financovaných z eurofondov. V rámci agendy prevádzky informačného systému ITMS2014+, sekcia vydáva usmernenia pre prácu so systémom ITMS2014+, zabezpečuje školiace aktivity pre používateľov neverejnej časti ITMS2014+, ako aj tvorbu príručiek a návodov pre prácu so systémom ITMS2014+ pre používateľov verejnej časti . V súvislosti s programovým obdobím 2021-2027 sekcia zabezpečuje prípravu a vývoj informačného systému ITMS21+.

  V prípade potreby technickej podpory pri práci so systémom ITMS je možné využiť kontakt na poskytovateľa podpory systému prostredníctvom:

  •    ServiceManagera
  •    e-mailom na

  • ak sa jedná o problém pri práci vo verejnej časti ITMS (ITMS2014+ a ITMS21+) – itms@datacentrum.sk
  • ak sa jedná o problém pri práci v neverejnej časti ITMS (ITMS2014+ a ITMS21+) – cpu@datacentrum.sk

  Prevádzkovateľom systému ITMS a poskytovateľom podpory pre používateľov systému ITMS (verejnej aj neverejnej časti) je DataCentrum.