Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Ministerka Remišová: Európska komisia schválila Slovensku prvé navýšenie programu IROP o 195 miliónov eur

Peniaze z protikrízového balíka REACT-EU pôjdu do regiónov na kultúru, vzdelávanie či dopravu

Európska komisia schválila prvú tranžu z 242 miliónov eur, o ktoré sa bude navyšovať Integrovaný regionálny európsky program (IROP) z protikrízového balíka REACT-EU. Na Slovensko mieri prvý balík vo výške 195 miliónov eur. Peniaze budú použité najmä na podporu regiónov a nové výzvy vypíšeme ešte v lete tohto roka, potvrdila ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová.

„Vďaka navýšeniu programu IROP budeme môcť financovať viac aktivít v regiónoch a podporiť oblasti, ktoré výrazne poznačila pandémia. Tieto peniaze využijeme na podporu kultúry v regiónoch, budovanie zelenej infraštruktúry, zníženie energetickej náročnosti budov, ekologickú dopravu či vzdelávanie, “ povedala ministerka Remišová.

Z európskeho protikrízového nástroja REACT-EU pôjde na navýšenie IROP spolu 242 miliónov eur. V roku 2021 sa regionálny program navýši o 195 miliónov eur, v roku 2022 o ďalších 47 miliónov eur. Pridelenie prvej časti prostriedkov pre Slovensko schválila tento týždeň Európska komisia.

Medzi oprávnené oblasti použitia patria:

  • podpora verejnej osobnej dopravy a rozvoj cyklistickej dopravy
  • zlepšenie životného prostredia posilnením prvkov zelenej infraštruktúry a adaptácie na zmenu klímy
  • zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji, ktorý bol doteraz z tejto oblasti pomoci vylúčený
  • zvýšenie kapacít a zlepšenie kvality stredných odborných škôl Banskobystrickom kraji v rámci iniciatívy Catching-up Regions
  • podpora kultúrnych inštitúcií najmä v oblasti modernizácie priestorov a technológií a adaptácie na krízové situácie podobné pandémii COVID-19
  • zvýšenie energetickej efektívnosti bytových domov prostredníctvom návratnej podpory cez Štátny fond rozvoja bývania
  • podpora sa bude týkaj aj financovania prípravy projektovej dokumentácie najmä na budúce programové obdobie

Ďalším dôležitým prvkom revízie IROP je možnosť použiť prostriedky z programu nielen na priamu podporu zdravotníckeho systému pri liečbe, ale  aj na zabezpečenie vakcinácie ako prevencie pred ochorením COVID-19.

„Tieto peniaze môžu regióny využiť nielen na posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme, ale aj pri zabezpečení financovania očkovacích centier, čím výrazne odľahčíme nápor na verejné financie,“ spresnila ministerka Remišová.

Výzvy na dané oblasti bude vypisovať Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja  a informatizácie SR ako riadiaci orgán pre IROP, ale aj Ministerstvo kultúry SR a Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľské orgány. Prvé výzvy budú vyhlásené v druhej polovici roka 2021: oprávnenosť výdavkov pre výzvy z prioritnej osi 7 IROP bude už od 1. februára 2020.

Podrobnosti schválenej revízie sú stránke www.mpsr.sk v balíčku Revízia IROP.

 

FOTO: na fotografii ministerka investícií a regionálneho rozvoja Veronika Remišová a eurokomisárka pre reformy a kohéziu Elisa Ferreira