Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

O činnosť informačno-poradenských centier pre eurofondy je stále väčší záujem

Činnosť informačno-poradenských centier (IPC), ktoré pomáhajú záujemcom o eurofondy s prípravou žiadostí, sa stále zlepšuje a ich efektívnosť stúpa. Dokazuje to percento úspešnosti projektov žiadateľov, pri ktorých im pomáhali práve IPC. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) v spolupráci s IPC robí maximum pre to, aby boli žiadosti záujemcov úspešné. Bezplatné poradenstvo, ktoré centrá poskytujú, má zmysel – v druhom polroku 2018 bolo úspešných takmer 70 percent projektov.

Informačno-poradenské centrá svoje služby poskytujú v siedmich krajoch Slovenska. Ich úlohou je bezplatne pomáhať žiadateľom o európske peniaze so všetkými dôležitými podkladmi.

 „Slovensko je prepojené sieťou informačno-poradenských centier, ktoré fungujú tak dobre, že postupne predlžujeme ich činnosť na ďalšie roky. V posledných mesiacoch sa tak stalo v Nitre, Banskej Bystrici i v Prešove. Tu budú centrá fungovať a pomáhať záujemcov o európske peniaze ďalšie tri roky,“ vysvetlil vicepremiér Richard Raši s tým, že robíme maximum pre bezplatné poradenstvo, ako získavať eurofondy pre ľudí, podnikateľov, mestá a obce.

Sekcia Centrálny koordinačný orgán (CKO) Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorá ma v gescii eurofondy, sa s pracovníkmi IPC pravidelne stretáva a vyhodnocuje ich činnosť. Posledné stretnutie  okrem iného ukázalo aj to, že počet záujemcov o informácie o eurofondoch neustále stúpa a úspešnosť pripravených projektov sa zvyšuje.

Na národnej úrovni sa v rámci projektu IPC do 31. decembra 2018 uskutočnilo 3 677 konzultácií a 228 seminárov pre viac ako 10 200 účastníkov. Za druhý polrok minulého roku vzdelávali pracovníci IPC na 71 seminároch 2 335 záujemcov. Klienti informačno-poradenských centier podali 2 085 žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Väčšina klientov si činnosť IPC pochvaľuje – viac ako 70 percent ľudí bolo s poskytnutými službami spokojných.

„Hlavným cieľom informačno-poradenských centier, ktoré sú naprieč celým Slovenskom, je bezplatne pomáhať žiadateľom o eurofondy. Poskytujú konzultácie či informácie, ale tiež pomáhajú potenciálnym žiadateľom, ktorí majú záujem o čerpanie európskych zdrojov, aby si pri príprave všetkých potrebných podkladov nemuseli hľadať drahých konzultantov,“ uviedol podpredseda vlády R. Raši. Ako dodal, výborne vyškolení pracovníci poskytujú komplexné informácie úplne zdarma a potenciálni žiadatelia sa nemusia zaväzovať akýmikoľvek zmluvami a už vôbec nie platiť nejaké percentá, ak je ich žiadosť úspešná.