Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Vicepremiérka Remišová: Nové eurofondy znamenajú pre regióny veľkú šancu, ale najprv si musia splniť svoje záväzky a využiť eurofondy z dobiehajúceho obdobia

Samosprávy oceňujú pomoc ministerstva investícií pri riešení migračnej krízy, až 212 miest a obcí v Žilinskom kraji si rozdelí z eurofondov takmer 18 miliónov eur

Reforma eurofondov znamená pre regióny obrovskú šancu. Jej súčasťou je totiž aj samostatný, vyše 2-miliardový balík z eurofondov, o ktorom budú rozhodovať priamo regióny. Na otváracej konferencii Tvoríme lepšie Slovensko v Žiline to zdôraznila vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) zorganizuje tieto konferencie v každom krajskom meste a odborníci ministerstva na nich zástupcom krajov, miest a obcí a ďalším kľúčovým aktérom predstavia novinky, ktoré prináša nový eurofondový Program Slovensko.

„Najväčšia reforma eurofondov v histórii Slovenska znamená pre rozvoj našich regiónov obrovskú šancu. Už nebude šesť operačných programov, každý s inými pravidlami ako doteraz, ale iba jeden program – Program Slovensko, s jednými pravidlami, metodikou a minimom byrokracie. A čo považujem za extra dôležité, z celkového takmer 13-miliardového balíka budú o vyše 2 miliardách rozhodovať priamo regióny, a to v rámci integrovaných územných investícií. V praxi to bude znamenať, že priamo regióny si určia priority, na ktoré využijú eurofondy a na základe ich potrieb budú vyhlásené výzvy šité na mieru,“ uviedla vicepremiérka Remišová. „Už v tomto roku plánujeme z Programu Slovensko vyhlásiť 138 výziev za takmer 6 miliárd eur, čo je takmer polovica z celkového balíka,“ doplnila.

Regióny budú v novom eurofondovom období rozhodovať o 2,13 miliarde eur z takmer 13-miliardového balíka Programu Slovensko. Konkrétne pre mesto Žilina, kde sa konala prvá konferencia Tvoríme lepšie Slovensko, je v rámci integrovaných územných investícií vyčlenených z nových eurofondov 55,25 milióna eur a pre Žilinský samosprávny kraj 107,41 milióna eur.

O integrovaných územných investíciách v každom kraji rozhodujú rady partnerstva, ktoré združujú zástupcov samosprávy, štátnej správy, socioekonomických partnerov (mimovládne organizácie, podnikatelia, cirkvi), vyšších územných celkov a zástupcov území udržateľného mestského rozvoja (UMR). „Koľko eurofondov samosprávy z vyše 2-miliardového balíka napokon získajú, závisí od kvality ich projektov. Preto prichádzame za starostami a primátormi, vedením krajov a ďalšími, ktorí pripravujú projekty pre regióny, aby im naši odborníci vysvetlili nové možnosti, ktoré Program Slovensko prináša,“ povedala Remišová. MIRRI SR v spolupráci s ďalšími rezortmi a úradmi ako aj Úradom vlády SR zriadilo v každom krajskom meste Regionálne centrum, kde žiadatelia o eurofondy a dotácie dostanú všetky informácie a komplexné odborné poradenstvo na jednom mieste.

Cieľom žilinskej konferencie je samosprávam a aktérom v území predstaviť plán výziev z nových eurofondov. Žiadatelia zo Žilinského kraja sa budú môcť v tomto roku zapojiť do 122 výziev vo výške takmer 5,2 miliardy eur.

Najviac z celkového balíka Programu Slovensko je vyčlenených na zelené a klimatické ciele a zvýšenie energetickej bezpečnosti (4,2 miliardy eur). Na zamestnanosť, kvalitné a inkluzívne vzdelávanie a fungujúce sociálne služby je určených 3,3 miliardy eur. Na rozvoj inteligentnej a bezpečnej dopravy, napríklad aj na opravy ciest I., II. a III. triedy a rozvoj železníc, pôjdu 2 miliardy eur. Do rozvoja vedy, výskumu, inovácií a digitalizácie sa investuje 1,9 miliardy eur. Na rozvoju kultúry a prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu či verejných športovísk je určených 400 miliónov eur. Špecifickým cieľom je Fond na spravodlivú transformáciu vo výške 441 miliónov eur, ktorý pomôže hornej Nitre a ďalším priemyselným regiónom pri prechode k čistej ekonomike. Viac podrobností o Programe Slovensko nájdete tiež v tlačovej správe.

V Žiline rezonovala taktiež téma dobiehajúceho programového obdobia. Samosprávy, nielen v Žilinskom kraji, oceňujú najnovšiu pomoc v súvislosti s ich nákladmi na pomoc utečencom z Ukrajiny.

Vicepremiérka Remišová a jej tím z MIRRI SR na rokovaniach s Európskou komisiou presadili, že mestá a obce môžu dostať kompenzáciu za náklady, ktoré znášali v súvislosti s migračnou krízou. Z výzvy za 127 miliónov eur z Integrovaného regionálneho operačného programu môže získať financie až 1 500 miest a obcí, ktoré pomohli ľuďom utekajúcim pred ruskou agresiou na Ukrajine. Za prijatie jedného utečenca môžu oprávnené samosprávy získať maximálne 2 600 eur.

Mestá a obce túto rýchlu, adresnú a jednoduchú pomoc vítajú a vďaka takto získaným prostriedkom môžu obnoviť napríklad svoje školy, škôlky či verejné priestranstvá. V Žilinskom kraji sa táto pomoc týka 212 obcí, ktoré spolu získajú až 17,8 milióna eur.

Vicepremiérka zároveň vyzvala samosprávy v Žilinskom kraji, aby si splnili včas svoje zmluvné záväzky a dočerpali eurofondy z dobiehajúceho obdobia, ktoré majú schválené na svoje projekty.

Zazmluvnenosť projektov v regionálnom programe máme na celonárodnej úrovni už 120 %. Znamená to, že máme uzatvorené zmluvy s prijímateľmi na každé jedno euro plus 20 % navyše preto, aby sme zabezpečili, že na konci programového obdobia z nášho programu žiadne peniaze neprepadnú, ale zostanú na Slovensku. Teraz je najmä na vás, na prijímateľoch – teda samosprávach, aby ste svoje projekty zrealizovali do konca roka, tak, ako ste sa zaviazali v zmluve,“ zdôraznila na záver Remišová.

Konferencia Tvoríme lepšie Slovensko je v každom krajskom meste vždy venovaná nosnej téme regiónu a v Žilinskom kraji je to doprava. Dôležitou témou pre regióny sú opravy ciest II. a III. triedy. V dobiehajúcom programovom období sme z regionálneho programu pomohli opraviť 829 kilometrov ciest II. a III. triedy spolu za 352 miliónov eur. V Žilinskom kraji to bolo takmer 50 km opravených ciest.

Do modernizácie regionálnej cestnej infraštruktúry pôjde z Programu Slovensko spolu 169 miliónov eur, na cesty I. triedy to bude 241 miliónov eur. Pre Žilinský kraj sa napríklad plánujú opravy cesty medzi obcami Krásno nad Kysucou a Dunajov, cesty Zázrivá – Havrania či obnova mosta cez Váh pred Uhorskou Vsou. Okrem klasickej motorovej dopravy podporujeme rozvoj ekologickej dopravy. V uplynulom programovom období vzniklo v kraji z programov cezhraničnej spolupráce Interreg s Poľskom a Českom vyše 110 km cyklotrás a cykloturistických chodníkov a z programu  IROP sme pomohli v kraji vybudovať takmer 60 km nových cyklociest.