Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Vicepremiérka Remišová: Pre veľký záujem dávame na zelenšie a zdravšie mestá ďalších 13 miliónov eur

V priebehu roka 2021 MIRRI SR na podporu verejnej zelene vyčlenilo vyše 30 miliónov eur

Pokračujeme v podpore zelenších a zdravších miest. Po úspechu vlaňajšej jarnej výzvy vo výške 17 miliónov eur, ktoré išli na podporu verejnej zelene v mestách a mestských oblastiach, vyhlásilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) v závere roka 2021 novú, rovnako zameranú výzvu. V rámci protikrízového eurofondového balíka REACT-EU v nej z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) rozdelí takmer 13,3 milióna eur.

„Teší ma, že v uplynulom roku sme mohli vyčleniť spolu viac ako 30 miliónov eur na projekty, vďaka ktorým sa naše mestá stanú zelenšie, zdravšie a príjemnejšie na život. Tak ako v marcovej výzve, aj tento raz budú môcť mestá vďaka eurofondom vybudovať a obnovovať svoje mestské parky, zelené protihlukové steny,  alebo tiež revitalizovať zelené vnútrobloky na sídliskách,“ povedala vicepremiérka a ministerka regionálneho rozvoja Veronika Remišová.

Hlavným zámerom výzvy, ktoré je určená pre celé Slovensko, je podporiť rozvoj verejnej zelene nevyhnutný pre zlepšenie životného prostredia v mestách.

Podporené budú napríklad tieto aktivity:

– opatrenia na zníženie hluku (protihlukové steny a bariéry)

– budovanie krajinných prvkov (malé vodné plochy a toky, živé ploty)

– budovanie mestských prvkov (parky, zelené steny a strechy)

– podpora biodiverzity (zelené koridory pozdĺž cyklotrás, aleje, živé ploty)

– rozvoj zelene oddeľujúcej obytné zóny od priemyselných, komerčných

a dopravných zón

– zavedenie zberných systémov na odpadovú a dažďovú vodu

– budovanie dažďových nádrží a ochladzovacie koridory

– regenerácia vnútroblokov sídlisk v duchu ekologických princípov

Projekty môžu byť plánované pre verejné priestory a tiež pre verejné priestory s režimom kontroly vstupu, ako sú školské a športové areály, areály nemocníc, botanických a zoologických záhrad a podobne. O podporu z výzvy sa môžu uchádzať obce a mestá, kraje, organizácie štátnej správy, vysoké školy, mimovládne organizácie, ale aj spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, Národná diaľničná spoločnosť a Slovenská správa ciest.

Najnovšia výzva je v poradí už treťou výzvou z programu IROP v aktuálnom programovom období, ktorá je zameraná na rozvoj verejnej zelene v mestách a v mestských oblastiach.

Z prvej vyhlásenej od marca 2017 do apríla 2020 sa 35 miliónov z eurofondov rozdelilo medzi 121 projektov. Do druhej 17-miliónovej výzvy vyhlásenej od marca do júla minulého roka prišlo 158 žiadostí o nenávratný finančný príspevok v celkovom objeme viac ako 71 miliónov eur. Jednotlivé projekty sú ešte vo fáze vyhodnocovania.

Výzvu nájdete na: https://www.mpsr.sk/vyzva-na-predkladanie-zonfp-na-podporu-zelenej-infrastruktury-a-regeneraciu-vnutroblokov-sidlisk-kod-vyzvy-irop-po7-sc73-2021-87/1124-67-1124-17416/