Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Vicepremiérka Remišová vyzýva odbornú i laickú verejnosť na Národnú konzultáciu k eurofondom

Jedinečná príležitosť ovplyvniť budúcnosť Slovenska je tu. Ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová spúšťa historicky prvú Národnú konzultáciu k eurofondom na budúce programové obdobie. Vicepremiérka vyzýva odbornú aj laickú verejnosť, aby sa do Národnej konzultácie zapojila a pripomienkovala návrh priorít Partnerskej dohody, na základe ktorej bude SR čerpať eurofondy v rokoch 2021 – 2027.

 „Práve teraz sa rodí eurofondový investičný plán pre Slovensko na roky 2021 – 2027. Na návrhu Partnerskej dohody, na základe ktorej sa bude prerozdeľovať 13 miliárd eur z eurofondov v nasledujúcom desaťročí, pracovali tímy špičkových odborníkov. Teraz prizývame širokú odbornú aj laickú verejnosť. Také dôležité rozhodnutia, ktoré sa týkajú osudu celej krajiny a ovplyvnia niekoľko generácií, sa nemajú tvoriť za zatvorenými dverami,“ uviedla vicepremiérka. Upozornila, že tieto eurofondy budú čerpať de facto tri vlády, a preto chce dosiahnuť, aby bola na ich nastavení dosiahnutá čo najširšia dohoda v spoločnosti.

Konzultáciu k eurofondom na budúce programové obdobie odštartovala podpredsedníčka vlády už na začiatku októbra so slovenskými europoslancami (1. 10. 2020) a s členmi Partnerstva pre politiku súdržnosti 2020+ (8. – 9. 10. 2020).

Záujemcovia, ktorí chcú pripomienkovať návrh priorít Partnerskej dohody 2021 – 2027 sa môžu zapojiť dvomi spôsobmi. Najlepšie je poslať svoje pripomienky na adresu: narodnakonzultacia@vicepremier.gov.sk

Zaslať treba správne vyplnený formulár, ktorý si stiahnu zo stránky ministerstva mirri.gov.sk

Druhou možnosťou je prihlásiť sa do online prezentácie k jednotlivým cieľom Partnerskej dohody. V rámci týchto prezentácií budú môcť odborná, a neskôr aj laická verejnosť, klásť otázky odborníkom a autorom jednotlivých častí Partnerskej dohody. Prihlásiť sa do online konzultácie je možné zaslaním vyplneného formulára, ktorý záujemcovia nájdu na stránke mirri.gov.sk na adresu: prihlaska@vicepremier.gov.sk

Kvalifikované pripomienky z online prezentácií budú tiež ovplyvňovať finálnu podobu Partnerskej dohody. Do týchto diskusií budú pozvaní zástupcovia odborných organizácií, samospráv, záujmových združení, mimovládneho a neziskového sektora, cirkví, akademického sektora…

Od novembra sa uskutoční päť odborných kôl a jedno univerzálne kolo v oblastiach:

  • Ekologické Slovensko pre budúce generácie (12. 11.)
  • Mobilita, doprava a prepojenosť (13. 11.)
  • Sociálne, spravodlivé a vzdelané Slovensko (19. 11.)
  • Inovatívne Slovensko (26. 11.)
  • Kvalitný život  v regiónoch (3. 12.)

 

  • Šieste kolo konzultácií bude určené pre širokú verejnosť (10.12.)

Všetky potrebné informácie o Národnej konzultácii nájdete na stránke https://www.mirri.gov.sk/sekcie/cko/narodne-konzultacie-k-eurofondom-2021-2027/.

 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR relevantné pripomienky vyhodnotí a zapracuje do finálneho textu Partnerskej dohody 2021 – 2027, ktorú bude na budúci rok schvaľovať vláda Slovenskej republiky a potom Európska komisia.

„Budem veľmi rada, keď čo najviac subjektov i jednotlivcov využije túto jedinečnú príležitosť a so svojimi podnetmi prispejú k zásadnej reforme a modernizácii Slovenska. Veľmi si vážim každý zmysluplný návrh a pripomienku k návrhu priorít Partnerskej dohody a vopred ďakujem všetkým, ktorí aj takouto formou posúvajú Slovensko vpred,“ dodala vicepremiérka Veronika Remišová.