Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Rada vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh: Čaká nás prijatie dôležitých dokumentov, ktoré budú formovať digitálnu budúcnosť našej krajiny

V Hoteli Bôrik sa uskutočnilo XXVI. zasadnutie Rady vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh (Rada vlády SR), ktoré viedol jej podpredseda a štátny tajomník ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Ivan Ivančin. Rokovanie sa nieslo v duchu prípravy Slovenska na nadchádzajúce výzvy pri implementácii digitálnej legislatívy EÚ.

V úvodnom bode rokovania Rady vlády SR bol jej členom na schválenie predložený návrh strategického materiálu Vnútroštátny plán Digitálnej dekády Slovenskej republiky. Predmetný dokument je výsledkom spoločnej práce a stretnutí. Obsahuje vyše 80 už existujúcich a takmer 30 nových opatrení na naplnenie digitálnych cieľov do roku 2030.

Prijatím tohto materiálu vládou SR sa práca na dosahovaní cieľov Digitálnej dekády neskončí, práve naopak. V júni 2024 a potom každoročne vydá Európska komisia (EK) pravidelnú Správu o stave Digitálnej dekády, súčasťou ktorej budú odporúčania na úpravy Vnútroštátnych plánov členských štátov. Tieto odporúčania budú reflektované v aktualizáciách tohto dokumentu, ktoré sa budú pravidelne predkladať EK.

Na európskej úrovni sme v uplynulých mesiacoch uzavreli rokovania k viacerým legislatívnym predpisom v oblasti digitálnej agendy. V najbližšom období pred členskými štátmi stojí neľahká úloha tieto európske predpisy pretaviť do národnej legislatívy, stratégií, ako aj realizácie konkrétnych opatrení,“ informoval prítomných štátny tajomník Ivančin. V tomto kontexte v rámci druhého bodu zasadnutia Rady vlády členovia prediskutovali a schválili iniciatívny materiál Inštitucionálny a koordinačný rámec pre digitálnu transformáciu Slovenska. Tento dokument, vypracovaný na základe štúdie podporenej EK z tzv. Nástroja technickej pomoci, má za cieľ zefektívniť kooperáciu a koordináciu slovenských orgánov verejnej moci pri implementácii digitálnych aktov EÚ.

V súlade s úlohou z uznesenia vlády SR č. 763 z decembra 2021 k Národnej koncepcii informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky bola v ďalšom bode zasadnutia predložená Správa o plnení NKIVS za rok 2023. Správa obsahuje hodnotenie plnenia cieľov a strategických priorít informatizácie na základe monitorovania a analyzovania pokroku jednotlivých projektov, posúdenie rizík na národnej úrovni pre jednotlivé programy, zdroje  v oblasti  informačných  technológií a prístup subjektov verejnej správy k procesu informatizácie. Štátny tajomník Ivančin v tejto súvislosti dodal: „Viaceré povinnosti v oblasti digitalizácie a informatizácie si potrebujeme splniť nielen preto, že ich splnenie od nás vyžaduje Brusel, ale aj z hľadiska toho, aby sme ako štát boli zodpovedným partnerom pre všetkých občanov, súkromné spoločnosti, profesné organizácie, samosprávy a subjekty občianskej spoločnosti.“

Záverom boli členovia Rady vlády informovaní o materiáli Koncepcia rozvoja vládneho cloudu, ktorý je tiež míľnikom Plánu obnovy a odolnosti  178_3 a 178_4 Digitálne Slovensko – Investícia 2: Digitálna transformácia poskytovania služieb verejnej správy.

Bližšie informácie k Rade vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh sú k dispozícii na tomto odkaze.