Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informatizácia

Vnútroštátny plán digitálnej dekády Slovenskej republiky

Vnútroštátny plán Digitálnej dekády Slovenskej republiky vznikol na základe Rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje politický program Cesta k digitálnemu desaťročiu do roku 2030. Materiál predstavuje súhrnný dokument sumarizujúci súčasný stav a plánovaný vývoj Slovenska do roku 2030 v oblastiach digitálnych zručností, digitálnej infraštruktúry, digitálnej transformácie podnikov a digitalizácie verejných služieb. Príprava Vnútroštátneho plánu digitálnej dekády Slovenskej republiky (VPDD SR) prebiehala od 1. júna 2023, kedy Európska komisia zverejnila revíziu cieľov Digitálnej dekády.

Ciele v programe Digitálnej dekády sú rozdelené do štyroch dimenzií, ktoré združujú príbuzné oblasti digitálnej transformácie. Každá dimenzia má predpísaných niekoľko cieľov, ktoré chce Európska únia ako celok dosiahnuť.

Ciele v dimenzií Digitálne zručnosti do roku 2030:

 • najmenej 80 % osôb vo veku od 16 do 74 rokov bude mať aspoň základné digitálne zručnosti;
 • v Únii bude zamestnaných najmenej 20 miliónov odborníkov v oblasti IKT, pričom sa podporí prístup žien k tejto oblasti a zvýši počet absolventov odboru IKT.

Ciele v dimenzii Bezpečné a udržateľné digitálne infraštruktúry do roku 2030:

 • 100 % domácností bude pokrytých gigabitovým pripojením;
 • 100 % obývaných území bude pokrytých aspoň jednou 5G sieťou bez ohľadu na použité frekvenčné pásmo;
 • hodnota vytvorená z hľadiska príjmov z činností v oblasti polovodičov v Európskej únii vo všetkých fázach hodnotového reťazca bude vzhľadom na hodnotu globálneho trhu na úrovni 20 % hodnoty celosvetovej produkcie;
 • v Európskej únii bude zavedených aspoň 10 000 klimaticky neutrálnych bezpečných okrajových uzlov a budú rozmiestnené tak, aby sa zaručil prístup k dátovým službám s malým oneskorením (pár milisekúnd), a to bez ohľadu na to, kde sa podniky nachádzajú;
 • v Európskej únii bude fungovať prvý počítač s kvantovým zrýchlením.

Ciele v  dimenzii Digitálna transformácia podnikov do roku 2030:

 • viac ako 90 % malých a stredných podnikov dosiahne aspoň základnú úroveň digitálnej intenzity;
 • aspoň 75 % podnikov v Európskej únii bude v súlade so svojimi obchodnými operáciami využívať jednu alebo viacero z týchto technológií:
  • služby cloud computingu;
  • veľké dáta;
  • umelú inteligenciu;
 • Európska únia umožní rast inovatívnych podnikov a zlepší ich prístup k financiám, čo povedie aspoň k zdvojnásobeniu počtu jednorožcov;

Ciele v  dimenzii Digitalizácia verejných služieb do roku 2030:

 • 100 % kľúčových verejných služieb bude dostupných online a v relevantných prípadoch budú môcť občania a podniky v Európskej únii komunikovať online s orgánmi verejnej správy;
 • 100 % občanov Európskej únie bude mať prístup k svojim elektronickým zdravotným záznamom;
 • 100 % občanov Únie bude mať prístup k prostriedkom bezpečnej elektronickej identifikácie (eID), ktoré budú uznávané v celej Európskej únii, čo používateľom umožní mať plnú kontrolu nad transakciami totožnosti a zdieľanými osobnými údajmi.

Výsledkom spoločnej práce a stretnutí všetkých zainteresovaných subjektov je dokument, ktorý obsahuje 83 existujúcich a 22 nových opatrení na naplnenie digitálnych cieľov. Dokument rovnako sumarizuje ďalších 25 opatrení, ktoré prispievajú k plneniu všeobecných cieľov Politického programu digitálnej dekády. Návrh Vnútroštátneho plánu digitálnej dekády za Slovenskú republiku bol schválený Radou vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh dňa 26. septembra 2023 a predložený na Európsku komisiu dňa 9. októbra 2023.

Vnútroštátny plán Digitálnej dekády za Slovenskú republiku (PDF, 3,66 MB)

National Digital Decade Strategic Roadmap of the Slovak Republic (PDF, 3,60 MB)