Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Vicepremiérka Remišová: Seniorom pomôžeme vstúpiť do digitálneho sveta vďaka bezplatným školeniam aj špeciálnym tabletom

Pomáhame seniorom nestratiť sa v digitálnom svete. Vďaka projektu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR budú mať desaťtisíce slovenských seniorov možnosť nadobudnúť a zlepšiť si svoje digitálne zručnosti. Okrem odborných školení im projekt poskytne tiež bezplatný prístup k špeciálne nakonfigurovaným tabletom či smartfónom.

„Starostlivosť spoločnosti o seniorov sa nemôže začínať a končiť len na pár eurách k dôchodku tak, ako to robili minulé vlády. Starším ľuďom musíme zabezpečiť kvalitnú zdravotnú starostlivosť, preventívne konzultácie s lekármi či jednoduchý prístup k službám. Základným predpokladom pre to, aby sa seniori mohli plnohodnotne začleniť do chodu spoločnosti, sú dnes digitálne zručnosti,“ vyhlásila vicepremiérka a ministerka informatizácie Veronika Remišová.

„Mnohé úrady, inštitúcie a služby komunikujú s občanmi už len elektronicky. Práve seniori sú v tomto smere ohrozenou skupinou, ktorá má sťažený prístup k výhodám, ktoré digitalizácia prináša. Pandémia priniesla tiež sociálnu izoláciu doteraz nepoznaných rozmerov, ktorú mladšie ročníky zvládli lepšie vďaka komunikácii cez sociálne siete a aplikácie, no pre ľudí vo vyššom veku znamenala reálnu osamelosť, stratu kontaktov s blízkymi a obmedzený prístup k službám. Náš projekt je konkrétnym riešením ako seniorom pomôcť. Vďaka bezplatným školeniam sa digitálne zariadenia naučia fyzicky používať, využívať ich na komunikáciu s úradmi či lekárom, alebo vyhľadávať potrebné informácie,“ ozrejmila Remišová.

Prostredníctvom projektu „Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov“ MIRRI SR pomôže seniorom zorientovať sa v oblasti nových technológií, naučiť sa ich používať, alebo zlepšiť svoje IT zručnosti. Projekt, na ktorý je vyčlenených 69,4 mil. eur, zahŕňa nielen prezenčné a e-learningové školenia, ale aj zabezpečenie dátového pripojenia a distribúciu senior tabletov či iných zariadení (napríklad notebookov a smartfónov) vyškoleným seniorom, ktorí sa do projektu zapoja a prejavia o technickú podporu záujem.

Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov je súčasťou Plánu obnovy a odolnosti SR, do ktorého MIRRI SR pripravilo komponent Digitálne Slovensko na podporu kybernetickej bezpečnosti, digitálnej ekonomiky, eGovernentu a digitálnych zručností.

Aktuálne je projekt v prípravnej fáze. Ministerstvo rokuje s univerzitami tretieho veku, základnými a strednými školami, samosprávami, ale aj občianskymi združeniami, ktoré sa venujú práci so seniormi.„Tento týždeň som o našom projekte rokovala aj so zástupcami Jednoty seniorov Slovenska. Prijali ho veľmi pozitívne, čo nás teší, pretože práve v spolupráci s nimi sa nám môže podariť osloviť čo najviac ľudí z cieľovej skupiny,“ povedala ministerka informatizácie.

Ministerstvo vyhlásilo výzvu na predkladanie cenových ponúk na kvantitatívny prieskum medzi seniormi. Naplánovaný je na november. Jeho cieľom je zmapovať digitálne zručnosti seniorov na Slovensku a ich postoj k technológiám, ale aj to, aké technické zariadenia vlastnia, či a akým spôsobom využívajú komunikačné kanály.

„Žijeme dobu hoaxov. Každý deň sa na sociálnych sieťach môžeme stretnúť s prekrúcaním reality, so šírením falošných správ, ktoré neraz môžu hraničiť až so situáciami ohrozujúcimi život. Náš projekt pomôže seniorom, ktorí sú v tomto smere veľmi zraniteľní, informácie rozlišovať a správne vyhodnocovať,“ zdôraznila vicepremiérka Remišová.

Prvú fázu digitálnych školení pre seniorov plánuje ministerstvo informatizácie spustiť na jar roku 2022. Už v priebehu budúceho roka by mohlo byť vyškolených niekoľko tisíc seniorov.

Podľa údajov Eurostatu z roku 2020 až 19 % Slovákov vo veku 55 – 74 rokov nikdy vo svojom živote nepoužilo internet. V Nemecku ho nepoužíva 11 % obyvateľov tejto vekovej kategórie, vo Fínsku a Švédsku sú to iba 4 % . Podiel osôb vo veku 65 – 74 rokov s aspoň základnými digitálnymi zručnosťami je len 11 %, kým priemer EÚ v rovnakej vekovej kategórii je 24 %. Na Slovensku seniori zaostávajú za strednou generáciou v digitálnych zručnostiach viac než v iných krajinách.

Aj preto Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR rozbieha projekty, ktorých cieľom je digitálnu gramotnosť zlepšiť. V spolupráci s Národnou koalíciou pre digitálne zručnosti a povolania SR spustilo už v auguste národný projekt „Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených skupín vo verejnej správe“ v hodnote takmer 990 000 eur. Jeho cieľom je vytvoriť komplexný testovací a vzdelávací IT systém, ktorý prispeje k výraznejšiemu zlepšeniu digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených skupín.