Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Vicepremiérka Remišová: Ak budeme čoraz viac pri podpore miest a obcí využívať inteligentné technológie, priblížime sa k cieľu stať sa modernou krajinou

Máme hotový historicky prvý Akčný plán inteligentných miest a regiónov na roky 2023-2026

Pomáhame mestám a obciam, aby boli „smart“. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) v spolupráci so samosprávami, zástupcami verejnej správy, súkromného sektora, akademickej obce a tretieho sektora, vypracovalo pre Slovensko historicky prvý Akčný plán inteligentných miest a regiónov na roky 2023 – 2026. Práve tejto téme sa bude venovať konferencia Fórum pre inteligentné mestá a regióny v Starej Lesnej.

„Slovenské mestá a obce majú veľký potenciál využiť inteligentné technológie, ktoré prinesú novú úroveň služieb a zlepšia život ľudí. Inteligentné mestá a regióny sú reálny koncept, ktorý prestáva byť doménou iba svetových metropol a uplatňuje sa čím ďalej, tým viac už i v menších mestách a obciach. Stáva sa tak zaujímavým pre mnoho samospráv i u nás. Viacero miest a obcí začalo v rôznych podobách klásť dôraz na smart riešenia a digitalizáciu, a mnoho z nich už dnes môže hovoriť vďaka tomu o úspechoch, úsporách financií a zlepšeniach,“ povedala ministerka informatizácie Veronika Remišová na konferencii.

„Pripravili sme historicky prvý Akčný plán pre inteligentné mestá a regióny, v ktorom je 12 konkrétnych opatrení. Je to dobrý základ pre to, aby naše samosprávy začali v oveľa väčšej miere využívať inteligentné digitálne technológie, ktoré obyvateľom prinesú moderné služby, vyššiu bezpečnosť či zlepšia životné prostredie,“ uviedla Remišová.

„Akčný plán zároveň prispeje tiež k efektívnemu využitiu eurofondov z Programu Slovensko, ktorý okrem smart projektov v oblastiach ako mobilita, životné prostredie, či služby, poskytne podporu inovatívnym projektom pre rozvoj inteligentných miest a regiónov, na čo je vyčlenená suma 106 miliónov eur. Verím, že spoločne naše obce, mestá a regióny využijú potenciál inteligentných a inovatívnych riešení naplno,“ dodala Remišová.

MIRRI túto agendu a aktivity samospráv podporuje už dlhodobo, príkladom sú dve kolá výziev zameraných na moderné technológie a viacero iniciatív na podporu práce s dátami. S našou podporou boli už ukončené alebo sa pravé finalizujú projekty ako Inteligentné riadenie dopravy v rámci iniciatívy Smart Trnava, smart regulácie dopravy v meste Prešov, či modernizácia cestnej dopravnej signalizácie križovatiek v meste Banská Bystrica. V meste Kežmarok sme tiež podporili využitie inteligentných riešení a technológií vo verejnom osvetlení, správe priechodov pre chodcov a parkovacích systémov, taktiež nový kamerový systém im pomôže zvýšiť bezpečnosť v meste a mesto bude tiež vedieť spravovať zvoz a likvidáciu odpadov podľa aktuálneho dopytu obyvateľov.