Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Vicepremiérka Remišová: Do parlamentu sme predložili novely zákonov, ktorými rušíme nezmyselné poplatky, posilňujeme kybernetickú bezpečnosť a robíme poriadok vo financovaní regionálnych projektov

Zlepšujeme elektronické služby štátu pre občanov a podnikateľov. Vicepremiérka a ministerka informatizácie Veronika Remišová do parlamentu predložila návrh novely zákona o informačných technológiách vo verejnej správe (ITVS), ktorá ruší poplatok za navýšenie kapacity elektronickej schránky, znižuje byrokratickú záťaž a posilňuje kybernetickú bezpečnosť informačných technológií. Poslanci Národnej rady SR posunuli návrh novely zákona do druhého čítania, hlasovalo za to 97 zo 142 prítomných poslancov. Parlament tiež rokoval o novele zákona o podpore regionálneho rozvoja z dielne Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

„Na tejto schôdzi parlamentu sú desiatky zákonov, ktoré majú mizivú šancu na schválenie a tí, ktorí ich predkladajú, ich berú len ako súčasť šialene prepálenej predvolebnej kampane. Preto som veľmi rada, že v tom chaose, v ktorom sa teraz zmieta Národná rada, prechádzajú aj zákony, ktoré prinášajú skutočne užitočné riešenia pre ľudí,“ zdôraznila Remišová.

Novela zákona o ITVS prináša viaceré zlepšenia a ďalšie škrtanie zbytočnej  byrokracie. „Pokračujeme v zlepšovaní elektronických služieb štátu, aby boli užitočné a ľahko prístupné pre občanov. Touto novelou sa zároveň upravuje zákon o e-Governmente, rušíme ňou napríklad zbytočný poplatok za navýšenie kapacity elektronickej schránky na portáli Slovensko.sk, ktorý zaviedli bývalé vlády. Doteraz museli občania platiť pri zvýšení kapacity schránky 10 eur ročne za 1 GB, čo z tejto schránky robilo jeden z najdrahších e-mailov na svete. Týkalo sa to napríklad advokátov, ktorí musia povinne elektronicky komunikovať so súdmi. Tento absurdný poplatok, ktorý zostal po bývalých vládach, rušíme,“ povedala vicepremiérka a ministerka informatizácie Veronika Remišová.

Okrem toho novela zákona č. 95/2019 zjednocuje a upravuje postup pri riešení a nahlasovaní incidentov v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Pre všetky orgány verejnej správy sa vďaka novele upresnia a sprehľadnia povinnosti a zavedú sa pravidlá s dôrazom na prevenciu pred vznikom kybernetických incidentov.

Novela ďalej zavádza pre štátne inštitúcie povinnosť používať jednotný dizajn pre webové sídla a tiež povinný postup pri elektronizácii služieb. Po novom na vytváranie mobilných aplikácií pri určených inštitúciách bude dohliadať ministerstvo informatizácie. Novela zákona o ITVS tiež uľahčí digitalizáciu životných situácií tým, že ukladá úradom (ministerstvám, Generálnej prokuratúre SR, NKÚ, zdravotným poisťovniam a pod.) povinnosť vzájomne si poskytovať súčinnosť a lepšie spolupracovať. Ministerstvo informatizácie bude proces medzirezortnej spolupráce pri životných situáciách usmerňovať a koordinovať.

Parlament dnes takisto posunul do druhého čítania novelu zákona č.  539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja, ktorá zjednocuje pravidlá pri poskytovaní štátnych dotácií a eurofondov tak, aby regióny strategicky plánovali svoje investičné priority bez ohľadu na to, či budú financované z eurofondov alebo zo štátneho rozpočtu. Hlasovalo za to 113 zo 135 prítomných poslancov.