Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Piaty hackathon MIRRI SR zameraný na pomoc v regiónoch má svojho víťaza: Riešenie, ktoré dokáže merať okamžitú spotrebu elektrickej energie v objektoch mesta Prešov

Prešovský hackathon pozná svojho víťaza. Od piatka do soboty 15 tímov z celého Slovenska hľadalo digitálne inovatívne riešenia na tému „Digitálne dvojča mesta Prešov“. Sériu hackathonov financovaných z plánu obnovy organizuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v spolupráci s Campus Cowork.

„Je to prvý hackathon, ktorý sa zorganizoval mimo hlavného mesta. Som veľmi rád, že sme mohli ísť do regiónov a pomáhame hľadať riešenia na ich problémy. Myšlienka hackathonov vznikla na našom ministerstve pred dvoma rokmi a som hrdý, že projekt Hacknime.to bol nominovaný na cenu Inovácií v politike 2024,“ povedal minister informatizácie Peter Balík.

Za víťaza už druhého „regionálneho“ hackathonu odborná porota vybrala tím „NO LIMIT“, ktorého riešenie je postavené na meraní okamžitej spotreby elektrickej energie objektov mesta Prešov, publikovaní údajov do dátového skladu mesta a vizualizácií spotreby za ľubovoľnú časovú jednotku v grafoch. Za návrh svojho inovatívneho projektu získal víťazný tím finančnú odmenu 3 000 eur.

Na druhom mieste sa umiestnil a odmenu 2 000 eur získal tím „ZARF“. Ich riešenie umožní premietanie komplikovaných dát z dátového skladu mesta Prešov, a to pomocou jednoduchých zobrazení – grafov, máp a pod. S takýmito dátami by mohol pracovať každý jeden pracovník či občan.

Tretie miesto obsadil tím „DŽAWĽ“ s odmenou 1 000 eur. Počas hackathonu vyvinuli systém energetického manažmentu prispôsobený špeciálne pre mestské inštitúcie. Riešenie využíva údaje v reálnom čase zo senzorov umiestnených v každej miestnosti na meranie energetických dát a podľa toho upravuje vykurovanie. „Všetky tímy svojimi prezentovanými riešeniami obohatili vnímanie vedenia mesta Prešov veľmi významným spôsobom. Dúfam, že čoskoro budeme vedieť pomôcť víťaznému tímu pretaviť jeho riešenie aj do reálnej podoby,” poďakoval primátor mesta Prešov František Oľha.

Na dvojdňovej akcii Hackathon „Digitálne dvojča mesta Prešov“ sa v Prešove od piatka 20. októbra do soboty 21. októbra stretlo približne 60 účastníkov v rámci 15 tímov. Viac o podujatí nájdete na stránke: http://www.hacknime.to/. MIRRI SR plánuje do roku 2026 zrealizovať sériu tematických hackathonov financovaných z Plánu obnovy a odolnosti SR v rámci Komponentu 17: Digitálne Slovensko. V novembri sa uskutoční ďalší hackathon v regióne – 10. a 11. novembra budú IT odborníci a nadšenci hľadať spôsob, ako vytvoriť prehľadný investičný systém pre mesto Trenčín.

Projekt Hacknime.to bol nominovaný na cenu Inovácií v politike 2024 v kategórii Government Improvements za „Prenášanie efektívnej biznisovej metódy rýchlych a inovatívnych riešení do prostredia štátnej správy a súčasné zvyšovanie občianskej participácie.“ Ceny za inovácie v politike sa každoročne udeľujú výnimočným politikom, političkám a ich tímom za inovatívne projekty na všetkých úrovniach verejnej správy. Organizátorom ocenení je viedenský  Inštitút pre inovácie v politike. O finalistoch rozhoduje 1 000-členná občianska porota vo viacerých kategóriách.