Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Vicepremiérka Remišová: Navýšili sme podporu, aby slovenskí vedci mohli spolupracovať s najlepšou univerzitou sveta Massachusetts Institute of Technology už na 6 projektoch

Ďalšia výzva pre MIT fond sa uzatvára 13. decembra

Slovenským vedcom otvárame dvere k spolupráci so svetovou špičkou. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) uzatvorilo pred rokom dohodu o spolupráci s najlepšie hodnotenou univerzitou sveta – Massachusetts Institute of Technology (MIT). Výsledkom je fond na podporu spoločných projektov a výskumnú spoluprácu. Vedecké tímy zo Slovenska už môžu prostriedky z fondu využívať napr. na financovanie krátkodobých výskumných stáží a workshopov na pôde MIT.

 „Podpora kvalitného vzdelávania, vedeckého výskumu a inovácií sú zásadným predpokladom pre úspech Slovenska. Chceme umožniť študentom našich popredných univerzít, aby získali tie najlepšie skúsenosti a prax a  motivovať ich, aby svoje poznatky profesijne rozvíjali doma, v prospech našej krajiny. Práve preto sme uzatvorili dohodu o spolupráci s najlepšou univerzitou sveta – Massachusetts Institute of Technology. Na základe nej financujeme spoločné projekty a výskumnú spoluprácu slovenských vedcov s vedeckými tímami v USA,“ uviedla ministerka Veronika Remišová. „Nové pracovné miesta s pridanou hodnotou budú vznikať najmä v nových dynamických odvetviach, ktoré budú stáť na inováciách. Ak chce Slovensko patriť medzi najlepších a ak chceme, aby ľudia u nás mali dobrú prácu a vyššie platy, musíme oveľa viac podporovať vedu, výskum, inovácie a udržať si kvalitných odborníkov,“ zdôraznila vicepremiérka.

V rámci tejto spolupráce ide o financovanie spoločných projektov medzi fakultami a študentami MIT so slovenskými verejnými školami, univerzitami a verejnými výskumnými inštitúciami. „Do fondu sme vložili jednorazový vklad z rozpočtu inovačnej diplomacie vo výške 225 000 amerických dolárov. Do prvej výzvy sa prihlásili piati uchádzači – Ekonomická univerzita v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Univerzita Komenského v Bratislave a Slovenská akadémia vied. Som rada, že sa nám darí podporovať a zviditeľňovať naše najlepšie vedecké tímy a taktiež ich podporovať a orientovať slovenský výskum k inováciám,“ doplnila vicepremiérka.

Uchádzači na hodnotenie predložili až šesť projektov, ktoré boli zo strany MIT vyhodnotené ako kvalitné. „Aj vďaka šikovnosti našich vedcov a ich skvelým projektom sme sa rozhodli navýšiť zdroje do fondu, a to o ďalších 150 000 amerických dolárov, aby mohli byť plnohodnotne podporené všetky prihlásené projekty a nemuseli sme z nich selektovať. Pôvodná suma by nám totiž dovolila podporiť len plánované dva až štyri projekty, takto sme ich mohli podporiť všetkých šesť.“

Medzi podporenými projektami sú skúmanie lítiovo-iónových batérií (Fyzikálny ústavu SAV); skúmanie dôsledkov automatizácie v Spojených štátoch a európskych krajinách (Ekonomická univerzita v Bratislave); projekt zameraný na vývoj nových matematických metód a nástrojov na modelovanie zložitých viacúrovňových tekutín (Technická univerzita v Košiciach); expertíza monitorovania odpadových vôd na Slovensku (Slovenská technická univerzita v Bratislave); skúmanie fázových prechodov v kryštáloch (Univerzita Komenského v Bratislave) a výskum vzťahov medzi bio materiálmi a ich schopnosťou pôsobiť na životné prostredie a spotrebiteľa (Slovenská technická univerzita v Bratislave).

Fond MIT je určený na pokrytie nákladov na stretávanie slovenských a amerických  vedeckých tímov – teda zväčša na cestovné náklady  počas trvania projektu. Ide o krátkodobé výskumné stáže, ktoré nesmú prekročiť 2 mesiace. Cieľom je vytvoriť platformu pre také partnerstvo, ktoré presahuje časový rámec fondu a v budúcnosti môže priniesť ďalšie formy vedeckých spoluprác aj dodatočné súkromné zdroje.

Navýšenie vkladu do fondu zároveň zvýšilo objem zdrojov určených pre druhú výzvu, ktorá aktuálne prebieha. Prihlásiť projekty je možné do 13. decembra prostredníctvom jednoduchého prihlasovacieho portálu dostupnom TU.

INFO: Massachusetts Institute of Technology (MIT)

  • Massachusettská technická univerzita alebo Massachusettská vysoká škola technická je súkromná koedukovaná výskumná univerzita v meste Cambridge amerického štátu Massachusetts
  • Medzi absolventmi alebo vedcami MIT je takmer 100 laureátov Nobelovej ceny, tri desiatky víťazov Turingovej ceny za technický prínos počítačovej komunite či 41 astronautov, alebo 16 vedeckých vedúcich predstaviteľov U.S. Air Force
  • MIT má 6 fakúlt so silným dôrazom na teoretický, aplikovaný, medzidisciplinárny vedecko-technický výskum