Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Na kvalitnejší život v slovensko-maďarskom pohraničí ide z prvej výzvy Interreg HU-SK viac ako 50 miliónov eur, eurofondy sú určené na podporu ochrany prírody, kultúrneho dedičstva či na zmierňovanie rizík prírodných katastrof

Podporujeme rozvoj a budovanie spolupráce s našimi susedmi. V cezhraničnom programe Interreg s Maďarskom je v novom programovom období vyhlásená už prvá výzva. Viac ako 50 miliónov eur je v nej určených na projekty v pohraničí, ktoré sa venujú ochrane prírody, biodiverzity či miestneho kultúrneho dedičstva ako aj predchádzaniu rizikám prírodných katastrof.

„Eurofondové programy Interreg dlhoročne podporujú zlepšovanie susedských vzťahov Slovenska s okolitými krajinami. Z prvej výzvy z programu cezhraničnej spolupráce s Maďarskom prispejeme na spoločné cezhraničné projekty ochrany prírody a kultúrneho dedičstva či na zelené riešenia. Z celkového 161-miliónového rozpočtu programu Interreg Maďarsko-Slovensko tento rok vyhlásime aj výzvu z Fondu malých projektov venovanú miestnym iniciatívam, ktoré sa venujú zatraktívneniu slovensko-maďarského pohraničia,“ povedal minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Peter Balík.

Výzva je otvorená do polovice augusta a projekty možno prihlásiť do troch hlavných oblastí – ochrana a zachovanie prírodného kapitálu (podpora 13,1 milióna eur), predchádzanie rizikám katastrof (podpora 15,4 milióna eur) a ochrana miestneho dedičstva (podpora 21,7 milióna eur). Podmienkou je, aby projekty a ich výstupy boli plánované v partnerstve aspoň jedného subjektu zo Slovenska aj z Maďarska a mali cezhraničný presah, spoločné ciele či riešenia.

Záujemcovia o výzvu môžu navštíviť informačné dni programu Interrreg HU-SK, ktoré popri podrobnostiach o výzve ponúknu tiež workshopy na vyhľadávanie partnerov. Informačné dni sa uskutočnia 30. mája v Budapešti, 31. mája v Bratislave a 6. júna v Košiciach. Viac podrobností o výzve a informačných dňoch možno nájsť na webstránke výzvy.

Ďalšie výzvy z programu cezhraničnej spolupráce s Maďarskom sú plánované na rozvoj turizmu, podporu sociálnych inovácií pre znevýhodnené a zraniteľné skupiny, rozvoj inkluzívneho a kvalitného vzdelávania, na zlepšenie rodinných a komunitných služieb zdravotnej starostlivosti, cezhraničnú spoluprácu medzi zdravotníckymi zariadeniami či obehové a odpadové hospodárstvo. Prehľad ponúka harmonogram výziev na celé programové obdobie.

V predošlom programovom období sa z Interregu s Maďarskom podporila napr. výstavba štyroch cezhraničných mostov, a to troch cestných mostov cez rieku Ipeľ a cyklomosta cez Dunaj. V pohraničí sa tiež podarilo vybudovať a zmodernizovať 754 kilometrov cyklistických ciest a turistických chodníkov, zrekonštruovať kaštieľ v Želiezovciach či obnoviť park Kerta v Michalovciach.

„Programy Interreg, ktoré máme s Maďarskom, Českom, Poľskom a Rakúskom ako aj s Ukrajinou, ktorá je súčasťou programu NEXT, spájajú a pomáhajú ľuďom na oboch stranách hranice, podporujú rozvoj miestnej ekonomiky a turizmu, do pohraničných regiónov prinášajú nové príležitosti a vyššiu kvalitu života,“ dodal minister Balík.

Programové územie Interreg HU-SK na slovenskej strane zahŕňa päť krajov: Bratislavský kraj, Trnavský, Nitriansky, Banskobystrický a Košický. Na maďarskej strane je to osem žúp, a to Budapešť, Pešť, Komárom – Esztergom, Győr – Moson – Sopron, Borsod – Abaúj – Zemplén, Heves, Nógrád a Szabolcs-Szatmár – Bereg.