Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Priority pre Slovensko sme prediskutovali v regiónoch, aj s mladými

Udržateľná ekonomika, vzdelávanie, zdravie, boj proti chudobe a adaptácia na zmenu klímy sú navrhované priority pre Slovensko, o ktorých v štyroch slovenských mestách v priebehu marca diskutovalo široké spektrum zástupcov neštátnej sféry. Poznatky, získané počas týchto stretnutí, sumarizovalo včerajšie zasadnutie Komory zainteresovaných aktérov, do ktorej patria reprezentanti neziskových organizácií, akademickej obce, samospráv či záujmových združení. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) ich využije pri odpočte plnenia cieľov udržateľného rozvoja Slovenska na pôde OSN v New Yorku v lete 2018. Odprezentuje ho podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši.

„Vo vízii pre Slovensko, ktorá bude prepojená s pripravovanými národnými prioritami, budeme reflektovať nielen ekonomické ukazovatele, ale aj hodnotovú orientáciu. Bude to komplexnejší strategický dokument, nebude iba o ekonomike, ale napríklad aj o kvalite života, životného prostredia a podobne,“ uviedla generálna riaditeľka sekcie riadenia investícií ÚPVII Alena Sabelová s tým, že návrh národných priorít bude vláde predložený do polovice júna 2018.

Stretnutia zainteresovaných aktérov (participatívny proces) sa venujú jednotlivým prioritným oblastiam. Prvá etapa sa začala 7. marca v Nitre s témou „Udržateľný ekonomický rast pri starnúcej populácii a v meniacom sa globálnom prostredí“ a skončila sa 12. marca v Poprade s témami „Zdravie a kvalita života“ a „Eliminácia chudoby a sociálna inklúzia“. V Banskej Bystrici sa diskutovalo o vzdelaní pre udržateľný rozvoj a vo Zvolene o udržateľných sídlach a krajine v kontexte zmeny klímy.

Šiesta téma, ktorej pracovný názov je „Právny štát, demokracia a bezpečnosť“, pribudla na zoznam na podnet aktérov a bola predstavená na včerajšom zasadnutí. Týka sa otázok mieru, diskriminácie, ľudských práv či prístupu k spravodlivosti. Na zasadnutí Komory zainteresovaných aktérov zaznel aj hlas mladých ľudí, pre ktorých podobné stretnutia organizovala IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Participačné stretnutia budú od 4. do 12. apríla 2018 pokračovať druhou etapou, ktorá ďalej prehĺbi rozpracovanie jednotlivých priorít. Tieto priority vychádzajú z cieľov Agendy 2030 OSN pre udržateľný rozvoj a v júli 2018 budú predstavené na pôde OSN v New Yorku.

 

Viac o Agende 2030 pre udržateľný rozvoj.