Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Implementačné plány a prototypy pre ďalšie dve životné situácie

V rámci sekcie webu MIRRI SR pre životné situácie sme publikovali nové výstupy ku projektu Budovania eGovernment riešení pre prioritné životné situácie. Ide o ďalšie čiastkové výstupy v podobe Implementačných plánov a prototypov pre životné situácie ŽS3 Začatie podnikania a ŽS4 Kúpa a vlastníctvo motorového vozidla.

Implementačné plány nám pomôžu definovať konkrétne produktové požiadavky ako aj legislatívne predpoklady v rámci časového harmonogramu projektu. Informujú tiež o prepojení na implementáciu riešení iných projektov MIRRI SR.

Prototypy sú na druhej strane nástrojom na skorú identifikáciu chýb a na získavanie spätnej väzby od budúcich používateľov elektronických služieb. Súčasťou publikovaných výstupov je aj spätná väzba v rámci používateľského testovania, ktorá nám pomohla odhaliť slabé miesta v rámci zákazníckej cesty, nedostatky v informovanosti používateľov a iné optimalizačné príležitosti.

Implementačné plány a prototypy sú k dispozícii na:

Mail pre zasielanie pripomienok/spätnej väzby: zivotnesituacie@mirri.gov.sk