Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Životná situácia 4 – Kúpa a vlastníctvo motorového vozidla

Opis životnej situácie

Zákaznícka cesta (customer journey) životnej situácie Kúpa a vlastníctvo motorového vozidla je popísaná z pohľadu aktivít a udalostí dotýkajúcich sa predávajúceho aj kupujúceho. Kupujúci začína svojím rozhodnutím zaobstarať si napríklad nové auto či motorku a stanovením si požiadaviek na želané vozidlo. Predávajúci zas začína svoju cestu zverejnením inzerátu o predaji vozidla.

Najskôr sa kupujúci musí rozhodnúť o spôsobe financovania a následne pred samotnou kúpou absolvuje obhliadku vozidla, ktoré si vybral. Často ešte pred samotnou kúpou prebieha overenie vozidla zo strany kupujúceho, na ktoré môže využiť:

 • autorizované servisy,
 • komerčné služby,
 • Register prevádzkových záznamov vozidiel.

Následne kupujúci a predávajúci uzatvoria zmluvu a kupujúci uhradí predajnú cenu. Pri odovzdaní dokladov, vozidla a kľúčov sa rozhodnú na spôsobe, akým zrealizujú zmenu vlastníctva a držby vozidla. Na výber majú viacero možností:

 • spoločne osobne na dopravnom inšpektoráte,
 • iba predávajúci alebo kupujúci osobne na dopravnom inšpektoráte s predložením splnomocnenia a dokladu o PZP,
 • prostredníctvom elektronickej služby Ministerstva vnútra SR:
  • ak vykonáva prepis predávajúci je povinný priložiť splnomocnenie od kupujúceho (PDF súbor/kupujúci využije elektronickú službu Udelenia súhlasu). K podaniu sa prikladá aj doklad o PZP,
  • ak vykonáva prepis kupujúci je povinný disponovať elektronicky udeleným súhlasom od vlastníka vozidla. K podaniu sa prikladá aj doklad o PZP,
  • po odoslaní podania je potrebné uhradiť platobný predpis doručený do schránky správ na ústrednom portáli verejnej správy.

Dopravný inšpektorát po úhrade poplatku vydá nové doklady a prípadne aj nové tabuľky s evidenčným číslom. Pri využití elektronickej služby sú doklady a tabuľky doručované prostredníctvom kuriéra, ktorý zároveň prevezme staré doklady a tabuľky.

Predávajúci po prepise vozidla požiada o ukončenie PZP a Havarijného poistenia. Kupujúci si uzatvára PZP ešte pred podaním Žiadosti o zmenu držby. Na portály eZnámka je možné s potrebnými dokladmi požiadať o prepis diaľničnej známky.

Rozsah životnej situácie

Začiatok Koniec Pre koho?
Životné situácie - začiatok Životné situácie - koniec Životné situácie - pre koho
Mám vybrané auto, potrebujem si ho kúpiť a vykonať zmenu držiteľa a vlastníka vozidla Bola vykonaná zmena držiteľa a vlastníka vozidla, mám nové TEČ a technické preukazy, mám platné PZP a diaľničnú známku a môžem začať užívať vozidlo Fyzická osoba (FO), FO podnikateľ, jednoosobová s.r.o. pri prevode držby jazdeného vozidla v rámci SR

Customer journey (zákaznícka cesta)

Rozsah zákazníckej cesty – súčasný stav

 

Zákaznícka cesta používateľa pri riešení životnej situácie (PDF, 239 kB)

Rozsah zákazníckej cesty – budúci stav

Kúpa a vlastníctvo motorového vozidla TO BE

Zákaznícka cesta používateľa pri riešení životnej situácie (PDF, 430 kB)

Prieskumy

Výstup z testovania používateľnosti životnej situácie – Kúpa predaj vozidla (PDF, 2 MB)

Prepis vozidla: Výsledky výskumu životnej situácie o prepise vozidla 2022 (kvalitatívne rozhovory) (PDF, 640 kB)

Prepis vozidla: Guerilla výskum životnej situácie 2022 (PDF, 401 kB)

Dokumenty a výstupy

Mockup: Kúpa a vlastníctvo motorového vozidla (PDF, 3 MB)

Investičný plán ŽS4 Kúpa motorového vozidla (PDF, 2 MB)

Prílohy k Investičnému plánu (ZIP, 3 MB)

Investičný plán ŽS4 Kúpa motorového vozidla_prezentácia (PDF, 3 MB)

Nové: Prototyp ŽS4 Kúpa/predaj motorového vozidla (TU)